Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

pentru 04-05.01.2023

În râul Nistru, pe sectorul s.Naslavcea-or.Dubăsari va avea loc variația nivelului apei cu 5-10 cm.

În râul Nistru pe sectorul or.Dubăsari - s.Răscăieți în regimul hidrologic nu va avea loc schimbări esențiale.

În râul Prut și râurile mici regimul hidrologic nu se va modifica esențial.

 

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  04.01.2023

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  03.01.2023

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  02.01.2023

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii  ianuarie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna ianuarie reieșind din condițiile meteorologice din punct de vedere hidrologic se caracterizează prin formarea continuă a formațiunilor de gheață pe obiectele de apă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În comparație cu luna decembrie unde au fost observate formațiuni de gheață (gheață la mal, năboi, zăpadă în apă, zaiul și altele) apare podul de gheață compact.

Pod de gheață compact – strat de gheaţă,  care acoperă de la un mal la altul suprafaţa unei ape curgătoare sau a unui lac. Se formează în perioadele când temperaturile negative persistă timp îndelungat. Perioada de existență a podului de gheață depinde de durata și regimul de temperatură a iernii, caracterul bazinului de apă, precum și de grosimea stratului de zăpadă de pe gheață.

În unele cazuri de încălzire a vremii are loc fenomenul de moină.

 Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de zăpadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului.

Conform datelor observaţiilor multianuale, în luna ianuarie în râurile Nistru şi Prut se produc viiturile de iarnă.

Debitele   pentru  această   lună   constituie:

În râul Nistru (postul hidrometric Hruşca),

          media lunară în luna ianuarie constituie 210 m3/s;

          maximul absolut constituie 1190 m3/s (06.01.1982);

          minimul absolut – 35.4 m3/s (04.01.1977).   

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1190 m3/s (06.01.1982), iar minimul absolut – 61.6 m3/s (03.01.1985).          

Debitele medii lunare de apă variază între 94.5 m3/s (a.1984) şi 389 m3/s (a.2011).

 

  În râul Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

            media lunară constituie 36.8 m3/s;

            maximul absolut – 716 m3/s (30.01.2002);

            minimul absolut – 7.30 m3/s (26.01.2004).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 11.4 m3/s (a.2004) până la 80.1 m3/s (a.2011).

 

Lacul de acumulare Costeşti–Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma – 1.20 m3/s,

maximul absolut –  32.9 m3/s (31.01.1977),  

minimul absolut -  0.13 m3/s (25-28.01.2018).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma – 7.64 m3/s,

maximul absolut –  82.8 m3/s (31.01.1977),

minimul absolut  -   0.36 m3/s (21-23.01.1958).

 

r. Ichel – s. Goian:

 

norma – 0.33 m3/s,    

maximul absolut – 1.22 m3/s (01.01.1989), 

minimul absolut – 0.00 m3/s(01-17.01 2002).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma – 0.61 m3/s,

maximul abso6lut – 7.49 m3/s (30.01.1953),

minimul absolut – 0.0 m3/s (anii 1949-1952, 1955, 1962, 1963).

 

r. Vilia – s. Bălăsinești:

 

norma – 0.43 m3/s,

maximul absolut – 23.4 m3/s (21.01.1965),

minimul absolut – 0.002 m3/s (15.01 1957).

 

Şef interimar al Centrului Hidrologic               Dinu Prepeliță

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

   Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

         Arhiva buletin hidrologic săptămînal      

  

   Buletin Hidrologic pentru luna noiembrie 2022

          Arhiva buletin hidrologic lunar            

  

   RAPORT privind creșterea nivelului apei în râul Nistru din luna noiembrie 2022

Arhiva buletin hidrologic pentru          

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite