Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

 

Prognoză hidrologică

pentru 28 — 29 septembrie

În râul Prut în regimul hidrologic nu va avea loc schimbări esențiale.

În râul Nistru pe sectorul s. Naslavcea - or. Camenca în regimul hidrologic va avea loc variația nivelului apei cu 5-10 cm.

În aval de Lacul de acumulare Dubăsari în regimul hidrologic schimbări esențiale nu se prevăd.

În râurile mici regimul hidrologic nu se va modifica esențial.

 

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  29.09.2022

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  28.09.2022

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  27.09.2022

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii septembrie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna septembrie se caracterizează ca periodă cu nivelurile scăzute a apei pe întreg teritoriul Republicii Moldova ce inițiază Etiajul de toamnă care este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în munții Carpați din Ucraina  cât și pe teritoriul țării.

Etiajul de toamnă - este faza regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj de toamnă  se  menține de la sfîrșitul apelor mari de primăvară  până la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pâna la începerea sezonului de iarnă, ​​care se manifestă prin apariția fenomenelor de îngheț.

Nivelurile minime de apă de obicei sunt observate în august - septembrie.

Tododată în luna septembrie se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.

Pericolul de inundații în râul Prut îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de înclinare mare.

Regimul scurgerii apei în râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

– r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2021) – 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din normă), 2008 (143% din normă).

– r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2021) – 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123% din normă), 2010 (142% din normă).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

– r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2021) – 1973, 1983, 1984(41,3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61,5%), 2015 (64,2%) și 2016 (69,3%), 2017 (50,7%), 2018(58,4%), 2019 (64,2%), 2020 (52,6%), 2021 (59,9%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

– r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2021) – 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17,7%), 2013 (56,0%), 2015 (35,0%) și 2016(33,1%), 2019 (29,3%), 2020(58,3%) 2021(47,8%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

media lunară constituie 274 m3/s;

maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3/s (a.1984) şi 592 m3/s (a.1996).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

media lunară constituie 63.8 m3/s;

maximul absolut – 1260 m3/s (10.09.1996);

minimul absolut – 15,2 m3/s (15,18.09.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17,7 m3/s (a.2012) până la 170 m3/s (a.1996).

Lacul de acumulare Costeşti – Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma – 0,99 m3/s,

maximul absolut – 14,9 m3/s (25.09.1996),

minimul absolut – 0,062 m3/s (10-14.09.2016).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma – 0,99 m3/s,

maximul absolut – 14,9 m3/s (25.09.1996),

minimul absolut – 0,062 m3/s (10-14.09.2016).

 

r.Ichel – s.Goian:

 

norma – 0,36 m3/s,

maximul absolut – 20,9 m3/s (09.09.1989),

minimul absolut – 0,00 m3/s(01-31.08.1993,2001).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma – 0,54 m3/s,

maximul absolut – 18,8 m3/s (17.09.1957),

minimul absolut – 0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

 

r.Vilia – s.Bălăsinești:

 

norma – 0,50 m3/s,

maximul absolut – 5,66 m3/s (01.09.1978),

minimul absolut – 0,002 m3/s (02,08.09.1957).

 

 

                                         Şef interimar al Centrului Hidrologic               Dinu Prepeliță

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

   Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

         Arhiva buletin hidrologic săptămînal      

  

   Buletin Hidrologic pentru luna august 2022

          Arhiva buletin hidrologic lunar            

  

   REGIMUL HIDROLOGIC PE TERITORIUL RM ÎN PERIOADA DE VARĂ A ANULUI 2022

Arhiva buletin hidrologic pentru          

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite