Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Prognoză hidrologică

 

 

BULETIN HIDROLOGIC ZILNIC

 

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  2.07.2022

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  1.07.2022

Debitele și nivelele de apă pe râurile mari ale Republicii Moldova  30.06.2022

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii iulie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente  pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale  în această lună se micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul  este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu  regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric  Hruşca  (anii 1968-2021) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021)–1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%), 2018 (164%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2021)– 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 , 2012 (49,2%), 2017 (44,4%), 2019 (49.0%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021) –  1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007,  2012 (17,7%), 2013 (38,8%),  2015 (28,3%) și 2016 (35,5%), 2017 (30,3%), 2019 (49.6%).

Debitele   pentru  această   luna   constituie:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

                      media lunară constituie 347 m3/s;

                      maximul absolut constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

                      minimul absolut – 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

                     minimul absolut – 106 m3/s (09.07.2019).          

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                      media lunară constituie 113 m3/s;

                      maximul absolut – 4090 m3/s (28.07.2008);

                      minimul absolut – 17.0 m3/s (24,25.07.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21.9 m3/s (a.2012) până la 539 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti – Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma               –  0,98 m3/s,

maximul absolut –  21,3 m3/s  (06.07.1991), 

minimul absolut  –  0,074 m3/s (24.07 1994).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma                –  8,39 m3/s,

maximul absolut  –  449 m3/s (06.07.1991)

minimul absolut  –   0,23 m3/s (05,06.07.1958).

 

r.Ichel – s.Goian:

 

norma               – 0.45 m3/s,

maximul absolut – 11.3 m3/s (23.07.1991), 

minimul absolut  – 0.00 m3/s(05-31.07.1993).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma               –  0.78 m3/s,

maximul absolut –  104 m3/s (11.07.1955),

minimul absolut  –  0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

 

r.Vilia – s.Bălăsinești:

 

norma                – 0.72 m3/s,

maximul absolut – 349 m3/s (13.07.1969),

minimul absolut – 0.004 m3/s (29.07.1957).

 

 

 

                                                            Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi

 

Septembrieie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

 

   Buletin Hidrologic săptămânal pentu perioada 15.02 - 21.02 2021

         Arhiva buletin hidrologic săptămînal       

  

   Buletin Hidrologic pentru luna mai 2022

          Arhiva buletin hidrologic lunar             

  

   REGIMUL HIDROLOGIC PE TERITORIUL RM ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ A ANULUI 2022

Arhiva buletin hidrologic pentru          

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite