Dare de seamă despre rezultatele cercetărilor hidrologice de teren efectuate

                                   pe r. Prut, sectorul or. Leova – s. Slobozia-Mare din 15-04-2006

 

     În rîul Prut, în aval de lacul de acumulare Costeşti-Stînca, pe sectorul Leuşeni – gura de vărsare, de la data de 21 martie s-au observat creşteri de nivel cu aproximativ 1,5 m. Nivelele au fost condiţionate de ploile căzute pe teritoriul României, apoi de deversările sporite din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 400 m3/s, la fel şi prin remuul apelor din Dunăre. Cele enumerate au creat o situaţie critică în cursul inferior al rîului.

     La data de 15.04.2006 pe sectorul or. Leova – s. Slobozia-Mare s-a efectuat o cercetare hidrologică de teren.

    În regiunea postului hidrometric Leova lunca este inundată în toată raza vederii de pe malul stîng. Pădurea de pe malurile Prutului se avflă complet în apă. Revărsare apei r. Prut este cauzată de ruperiea digului de protecţie contra inundaţiilor (s. Sarmat). La 200 m aval de postul hidrometric Leova s-a depistat o ruptură mică a digului. Revărsarea apei în luncă se efectuează printr-un canal cu lăţimea de 3,5 m.

    La momentul cercetărilor de teren s-au determinat deja scăderi de nivel al apei cu cca-10 cm. De asemenea au fost determinate rupturi de dig în regiunea s. Brînza în rezultatul activităţii umane. Apa pătrunde în centrul satului pînă la construcţiile locative.

     Lacurile Manta şi Beleu sunt umplute complet cu apă iar pe litoralul lor unele terenuri agricole parţial sunt inundate.

Toată informaţia este documentată prin imagini foto.

 

     La efectuarea cercetărilor hidrologice de teren au participat doi colaboratori ai Direcţiei Hidrologie:

       şef Direcţie Hidrologie – Serenco Ludmila;

       inginer coordonator – Gherman Bejenaru.

Şef Direcţie Hidrologie                                  Ludmila Serenco

 

           Dig rupt la 200 m aval de postul hidrometric or. Leova.
 Прорыв дамбы 200 м ниже гидрометрического поста г. Леова.
Plaja subinundată din Vadul lui Vodă

          Subinundarea luncii din partea României lîngă postul hidrometric or. Leova.
      Затопление поймы со стороны Румынии у гидрометрического поста г. Леова.

Subinundarea digului de stat lîngă or. Leova.

 Подтопление государственного вала у г. Леова.

        Subinundarea luncii din partea Republicii Moldova lîngă or. Leova.

    Подтопление поймы со стороны Республики Молдова у г. Леова.

        Subinundarea luncii din partea Republicii Moldova lîngă or. Leova.

    Подтопление поймы со стороны Республики Молдова у г. Леова.

Lunca subinundată în împrejurimile or. Leova

Подтопленная пойма в окрестностях г. Леова

Subinundarea bilaterală a luncii la 10 km aval de or. Leova

 Затопление поймы с двух сторон в 10 км южнее г. Леова

Subinundarea terenurilor agricole de către apa lacului Manta

Подтопление сельхозугодий водами озера Манта

Subinundarea terenurilor agricole de către apa lacului Manta

Подтопление сельхозугодий водами озера Манта

Subinundarea grădinilor lîngă s. Brînza

Подтопление огородов у с. Брынза

Subinundarea terenurilor agricole de către apa lacului Beleu

Подтопление сельхозугодий водами озера Белеу

Subinundarea terenurilor agricole de către apa lacului Beleu

Подтопление сельхозугодий водами озера Белеу

Lacul Beleu

Озеро Белеу

Lacul Beleu

Озеро Белеу