Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                 

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 
WMO
 


Şefa Secţiei Natalia Efros

 

Activitatea internaţională

 

Cooperarea internaţională este esenţială pentru dezvoltarea meteorologiei, hidrologiei şi monitoringului calităţii mediului. Desfăşurarea activităţilor în aceste domenii este imposibilă fără schimbul internaţional operativ de date şi produse hidrometeorologice, precum şi de informaţii privind calitatea mediului. În scopul integrării principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele guvernamentale, Republica Moldova depune eforturi sporite pentru implementarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care face parte.

La rîndul său, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) îşi orientează activităţile internaţionale în următoarele direcţii principale:

  • participarea la programele agenţiilor specializate ale ONU: Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării, Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale;

  • parteneriatul în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI);

  • realizarea acordurilor bilaterale cu alte servicii naţionale meteorologice, hidrologice şi de monitoring al calităţii mediului;

  • participarea la programele ştiinţifice din cadrul convenţiilor şi proiectelor internaţionale.

Colaborarea cu serviciile hidrometeorologice naţionale se desfăşoară în cadrul acordurilor bilaterale. Mai intens se dezvoltă relaţiile cu serviciile hidrometeorologice ale statelor vecine.

O importanţă deosebită pentru întărirea colaborării o au programele interguvernamentale de colaborare pe termen lung cu Ucraina şi România. În cadrul acestor acorduri şi programe se înfăptuieşte schimbul de informaţie hidrometeorologică operativă, se efectuează monitoringul asupra stării resurselor acvatice ale rîurilor de frontieră Nistru şi Prut.

 

Organizaţia Meteorologică Mondială

Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării

Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite transfrontaliere ale accidentelor industriale

Consiliul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice

Grupul pentru Observaţii Terestre

Comisia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea

Consiliul Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI

Strategia Internaţională ONU pentru Reducerea Dezastrelor

Conferinţa Informală a Directorilor Serviciilor Naţionale Hidrologice şi Meteorologice din ţările Europei de Sud-Est

 

Contacte:

Şefa Secţiei            Natalia Efros            tel: (022)773529   e-mail: international@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
old.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite