Strategia Internaţională ONU pentru Reducerea Dezastrelor

 

      Strategia Internaţională a Naţiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor (UN/ISDR) este elementul-cheie al sistemului ONU în promovarea legăturilor şi coordonarea activităţilor pentru reducerea dezastrelor în domeniul socio-economic, umanitar şi de dezvoltare, precum şi pentru susţinerea integrării tacticilor. UN/ISDR are rolul unei baze de date internaţionale pentru reducerea dezastrelor, care dezvoltă campanii de conştientizare şi produce articole, reviste şi alte publicaţii şi materiale promoţionale privind reducerea dezastrelor.

      Misiunea UN/ISDR reprezintă crearea unei comunităţi rezistente la dezastre prin promovarea conştientizării importanţei reducerii dezastrelor ca o componentă  a dezvoltării durabile, cu scopul de a reduce pierderile omeneşti, sociale, economice şi de mediu, datorate pericolelor naturale şi dezastrelor tehnologice şi de mediu.

      UN/ISDR Europa îşi va desfăşura activitatea prin intermediul unei reţele a platformelor naţionale în scopul mobilizării acţiunilor guvernamentale de reducere a riscului dezastrelor atît prin interacţiunea directă cu Guvernele naţionale, cît şi cu sprijinul membrilor reprezentanţi ai diferitor state în cadrul Naţiunilor Unite.

      Planul de acţiune al UN/ISDR este reflectat în Cadrul de Acţiune Hyogo (HFA), ce are ca scop reducerea pagubelor materiale şi umane cauzate de dezastre. Rezultatul principal al implementării activităţilor UN/ISDR la nivel local este stabilirea unei Platforme Naţionale de reducere a riscului dezastrelor, care joacă un rol crucial în coordonarea măsurilor şi activităţilor de reducere a riscului dezastrelor.

      Cele trei obiective strategice ale HFA sunt:

      1.   integrarea reducerii riscurilor de dezastre în tacticile pentru dezvoltare durabilă  şi planificare la toate nivelurile, cu accent special pe planificare, atenuare, pregătire în caz de dezastre şi reducere a vulnerabilităţii;

      2.   dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor, mecanismelor şi capacităţilor la toate nivelele, în special al comunităţii, pentru a consolida rezistenţa faţă de pericole;

      3.   incorporarea sistematică a abordărilor şi conceptelor din domeniul reducerii riscurilor în programele de pregătire, răspuns şi redresare.

      Cele cinci priorităţi de acţiune ale HFA sunt:

      1.   asigurarea reducerii riscurilor de dezastre drept prioritate naţională şi locală cu o puternică bază instituţională de implementare;

      2.   identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de dezastre şi creşterea gradul de avertizare timpurie;

      3.   utilizarea cunoştinţelor, inovaţiei şi educaţiei pentru a construi o cultură de siguranţă şi rezistenţă la toate nivelurile;

      4.   reducerea factorilor de risc de bază;

      5.   consolidarea, la toate nivelurile, a pregătirii în caz de dezastre.

      În calitate de Coordonator Naţional a fost desemnat directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, dr. Ilie Boian.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.unisdr.org.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ