Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării

 

      Deşertificarea se consideră una din principalele probleme economice globale, în special din cauza legăturii reciproce dintre degradarea terenurilor şi producţia alimentară. Din cauza încălzirii globale a climei, devin din ce în ce mai frecvente şi mai intensive secetele care cuprind noi zone agricole.

      Seriozitatea problemelor de mediu la nivel global, precum seceta şi deşertificarea, au condus la adoptarea pe 17 iunie 1994, la Paris, a Convenţiei ONU pentru Combaterea Deşertificării, care a intrat în vigoare la 26 decembrie 1996. Pînă în prezent, la Convenţie au aderat 193 ţări, iar ziua de 17 iunie a fost declarată – Ziua Mondială pentru combaterea deşertificării.

      Recunoscînd pericolul în continuă creştere al degradării terenurilor, Republica Moldova a aderat la Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD), prin Hotărîrea Parlamentului 257-XIV din 24 decembrie 1998 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare. În conformitate cu această Hotărîre, a fost elaborat şi aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 367 din 13 aprilie 2000, „Programul Naţional de Acţiuni pentru combaterea deşertificării în Republica Moldova”. Conform Programului Naţional de Acţiuni în faţa Ministerelor de resort şi Organelor Administraţiei publice locale au fost puse sarcini concrete şi termeni stricţi de realizare a lor, deoarece situaţia este destul de acută.

      Printre cele mai importante activităţi îndreptate spre combaterea proceselor de deşertificare în Republica Moldova sunt următoarele:

  • perfecţionarea cadrului legislativ favorabil pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a resurselor de sol, racordarea lui la cel european;

  • crearea sistemului informaţional a stării de calitate a solurilor;

  • structurarea şi reconstrucţia landşafturilor prin extinderea pădurilor, fîneţelor şi pajiştilor, zonelor umede;

  • implementarea măsurilor fitoameliorative, silvotehnice şi hidrotehnice pentru minimalizarea eroziunii solului şi stabilizarea alunecărilor de teren;

  • restabilirea şi extinderea irigaţiei mari şi mici;

  • crearea sistemului de instruire, informare şi conştientizare a populaţiei în privinţa problemelor legate de degradarea solului şi deşertificare.

      Procesul implementării prevederilor UNCCD în Republica Moldova este coordonat de către Grupul de Lucru, creat în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, subordonat Ministerului Mediului.

      Coordonator naţional al Convenţiei date este dr. Ilie Boian, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.unccd.int.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ