Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                                 

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 
 

Nu sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase.

   

   

DESCRIEREA CODURILOR
VERDE GALBEN PORTOCALIU ROSU

Nu sunt prognozate fenomene hidrorologice periculoase.

Există risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, care nu conduc la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.

Depăşire COTE DE ATENŢIE

Cota de atenție: nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acțiuni de apărare sau evacuare.

-Seceta Hidrologică se definește  în funcție de debitul și volumul scurgerii apei în rîuri  pentru o perioadă de timp. 

-În cazul cînd volumul scurgerii apei atinge cote de 50% și mai joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Galben de Seceta Hidrologică.

-Atunci cînd Seceta Hidrologică  se manifestă pe 80% din suprafața țării se anunță Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu țării,  analogic și pentru  bazine hidrografice.

Există risc de viituri generatoare de revărsări majore, care pot avea impact semnificativ asupra activității comunităţilor, siguranţei persoanelor și a bunurilor. 

Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

Cota de inundație: nivelul la care începe inundarea primului obiectiv.

Există risc de viituri catastrofale. Este ameninţată direct viața persoanelor, cît și siguranța bunurilor.

Depăşire COTE DE PERICOL.

Cota de pericol: nivelul la depășirea căruia se aplica masuri deosebite de evacuare a populaţiei şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice în regim special.

  Riscuri şi recomandări:

Riscuri şi recomandări:

 

Riscuri şi recomandări:

Caracterizarea hazardurilor hidrologice:  

    Rambler's Top100 Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Webmaster Principal Default homepage Favorite