Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

AVERTIZARE HIDROLOGICĂ

Data emiterii: 19_10_2021   

Ora: 16.00   
Intervalul de acţiune:
19-26.10 2021
  

Principalul fenomen prognozat: Scurgere scăzută   

Textul mesajuluiÎn legătură cu etiajul de toamnă și lipsa precipitațiilor, Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că în bazinul râului Prut,pe sectorul s.Criva - or.Costești se va menţine scurgerea scăzută cu 45-50% din valorile medii multianuale

Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă.


În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea avertizării hidrologice.

   

 

   

 

DESCRIEREA CODURILOR
VERDE GALBEN PORTOCALIU ROSU

Nu sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase.

Există risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, care nu conduc la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.

Depăşire COTE DE ATENŢIE

Cota de atenţie: nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acțiuni de apărare sau evacuare.

Seceta Hidrologică se defineşte în funcţie de debitul şi volumul scurgerii apei în rîuri  pentru o perioadă de timp.

În cazul cînd debitul apei atinge  cote  de 50% şi  mai  joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite od Galben de Seceta Hidrologică.

Atunci cînd Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

Există risc de viituri generatoare de revărsări majore, care pot avea impact semnificativ asupra activității comunităţilor, siguranţei persoanelor și a bunurilor. 

Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

Cota de inundație: nivelul la care începe inundarea primului obiectiv.

Seceta Hidrologică se defineşte în funcţie de debitul şi volumul scurgerii apei în rîuri  pentru o perioadă de timp.

În cazul cînd debitul apei atinge  cote  de 30% şi  mai  joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite od Portocaliu de Seceta Hidrologică.

Atunci cînd Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

 

Există risc de viituri catastrofale. Este ameninţată direct viața persoanelor, cît și siguranța bunurilor.

Depăşire COTE DE PERICOL.

Cota de pericol: nivelul la depășirea căruia se aplica masuri deosebite de evacuare a populaţiei şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice în regim special.

  Riscuri şi recomandări:

Riscuri şi recomandări:

 

Riscuri şi recomandări:
 

    Rambler's Top100 Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Webmaster Principal Default homepage Favorite