Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Hidrologic

|  DPH |  DMH  |  DMDH  | RNMH  |

 

 

Centrul   Hidrologic  (CH), subdiviziune  din  cadrul   Serviciului   Hidrometeorologic   de   Stat    (SHS), instituită cu statut de Centru pentru a implimenta/coordona cu politicile naţionale şi internaţionale în domeniul monitorizării stării  şi evoluţiei cantitative a resurselor   de apă de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Structura Centrului Hidrologic

 

Centrul Hidrologic este compus din trei Direcţii:

   -   Direcţia Prognoze Hidrologice;

   -   Direcţia Monitoring Hidrologic;

   -   Direcţia Management Date şi Hidrografie.

 

Centrul Hidrologic gestionează Reţeaua Naţională de Monitoring Hidrologic (RNMH), alcătuita din 2 Staţii Hidrologice Bazinale şi 58 Posturi Hidrologice.

 

Activitatea  Centrului Hidrologic este reglementată, de:

    -  Constituţia Republicii Moldova;

    -  Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică Nr.1536-XIII din 25.02.1998;

    -  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 935 din 11.10.1999;  

    -  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din  03.04.2003;

    -  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.330 din 03.04.2006;

    -  Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011;

    -  Îndrumarul OMM - Hidrologia;

    - Directiva 2000/60/CE din 23.10. 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

     - Directiva 2007/60/CE din 23.10. 2007  privind  evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii;

     - Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat;

     - Regulamentrul Centrului Hidrologic.

 

Centrul  Hidrologic  este  sursa  naţională  autorizată  pentru informaţii:

     - despre  starea  şi evoluţia  cantitativă  a apelor de suprafaţă;

     - despre prognoze şi avertizari hidrologice;

     - despre perioada şi evoluţia Apelor Mari de Primavară;

     - despre perioada şi evoluţia etiajului şi a secetelor hidrologice;

     - despre bilanţul hidric şi evapotranspiraţie;

     - despre fenomenile de gheaţă pe râuri şi bazine acvatice;

     - despre repartizarea în timp şi spaţiu a resurselor de apă de suprafaţă;

     - despre sistemul naţional de monitoring hidrologic RNMH;

     - despre informaţii/studii hidromorfologice;

     - despre hazardele hidrologice;

     - despre reţeaua hidrografică.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod