Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                    

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

   Arhivă

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Direcţia Mentenanţă

 

Direcţia Mentenanţă (DM) este o subdiviziune a Serviciului, fiind creată în 1983.

Sarcinile Direcţiei constau în deservirea tehnică a mijloacelor de măsurare din reţeaua naţională de observaţii şi subdiviziunile SHS, precum şi în asigurarea verificării metrologice a tuturor mijloacelor de măsurare utilizate în monitoringul meteorologic şi hidrologic.

De asemenea, Direcţiei îi revin şi următoarele funcţii:

-  implementarea standardelor în vigoare şi efectuarea controlului privind corespunderea la acestea;

- controlul şi supravegherea metrologică a mijloacelor de măsurare (utilizare corectă, respectarea normelor tehnice ş.a.);

- planificarea activităţilor de modernizare şi dezvoltare a parcului de mijloace de măsurare al Serviciului;

- asigurarea colaborării cu instituţiile naţionale şi internaţionale abilitate în domeniul verificării metrologice.

Astfel, anual este realizată verificarea metrologică a tuturor mijloacelor de măsurare cu destinaţie hidrometeorologică şi de monitorizare a calităţii mediului din cadrul Serviciului (aparataj şi instrumente utilizate în reţeaua naţională de observaţii).

De asemenea, în scopul consolidării eforturilor în domeniul îmbunătăţirii şi asigurării metrologice a mijloacelor de măsurare cu destinaţie hidrometeorologică, în 2010 a fost semnat Acordul de colaborare tehnico-ştiinţifică în domeniul asigurării hidrometeorologice între CMM şi laboratorul „Academmetrologie” al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 

Contacte:

 

Şef al Direcţiei     Daltă Alexandru     - telefon: (022) 76-67-55

                                                                     e-mail: veaceslav.ceres@meteo.gov.md

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite