Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                 

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

   Arhivă

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 

 

Centrul Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (CCTI) reprezintă subdiviziunea Serviciului, care asigură funcţionarea sistemului de colectare, prelucrare şi distribuire a informaţiilor meteorologice, precum şi a altor tehnologii informaţionale ale instituţiei, inclusiv sistemul de schimb informaţional administrativ şi de altă natură.

Structura Centrului constă din Grupul Comunicaţii şi Grupul Tehnologii Informaţionale.

   

 

Grupul Comunicaţii asigură activitatea eficientă în regim non-stop a reţelei naţionale de schimb de date hidrometeorologice.

În scopul soluţionării sarcinilor majore în colectarea şi prelucrarea datelor meteorologice, Grupul Tehnologii Informaţionale a creat, în anul 2003, software-ul Compositor, care este utilizat pentru crearea buletinelor de regim în conformitate cu formatul stabilit de Organizaţia Meteorologică Mondială.

În anul 2004, pentru recepţionarea şi transmiterea informaţiei de către subdiviziunile operative ale Serviciului şi ale Rosghidromet (Serviciul Hidrometeorologic din Rusia), a fost achiziţionat complexul software şi hardware Unimas, care este destinat pentru îndeplinirea funcţiilor de centru de comutare a mesajelor. Principalele obiective ale Unimas sunt:

- colectarea datelor de la staţiile hidrometeorologice din reţeaua naţională de observaţii şi transmiterea lor în centrele de prelucrare a datelor;

- distribuirea informaţiei hidrometeorologice prelucrate (în formă de analize, prognoze, hărţi) din centrele de prelucrare în serviciile de prognoze operative;

- convertirea formatelor mesajelor şi organizarea nodurilor de legătură cu alte reţele de transmitere a datelor (poşta electronică, telegraf etc.)

       

Începînd cu anul 2010, în cadrul reţelei naţionale de observaţii au fost implementate un şir de tehnologii Internet, cum sunt accesul la date şi comunicarea prin protocolul HTTP, prin FTP, poşta electronică ş.a.

  

Sarcinile Grupului Tehnologii Informaţionale din cadrul CCTI sunt:

- implementarea tehnologiilor informaţionale performante în subdiviziunile Serviciului;

- extinderea şi deservirea reţelei locale de calculatoare, reparaţia şi întreţinerea tehnică a computerelor;

- crearea, întreţinerea şi actualizarea paginii web a Serviciului;

- asigurarea stocării tuturor tipurilor de informaţie hidrometeorologică şi privind calitatea componentelor mediului;

- elaborarea soft-urilor;

- completarea, culegerea şi colectarea informaţiei hidrometeorologice de la staţiile şi posturile Reţelei naţionale de observaţii;

- crearea şi controlul arhivelor de date.

 

În prezent, toate subdiviziunile Serviciului sunt asigurate cu calculatoare. Specialiştii Grupului se ocupă de elaborarea locurilor automatizate de muncă a hidrologilor, sinopticienilor, agrometeorologilor ş.a. Sunt create soft-uri pentru prelucrarea informaţiei meteorologice, climatice, hidrologice, actinometrice, precum şi a informaţiei privind calitatea componentelor mediului ambiant (aer, ape de suprafaţă, sol).

De asemenea, acestui Grup îi revine sarcina de asigurare cu soft-uri a funcţionării staţiilor automate şi a utilajului analitic modern utilizat în cadrul Serviciului.

Datele culese în format electronic, fiind actualizate în mod continuu, sunt transferate pe purtători tehnici, se crează copii de rezervă şi se arhivează.

 

Contacte:  
  tel: (022) 77-35-47
  e-mail: it@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite