Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                                                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Centrul Meteorologic

| DPM | DMC | DMA RNOM |

Treşcilo Lidia, Şef Direcţiei Meteorologie      

Sarcinile principale ale Centrului:

  • organizarea, dezvoltarea şi dirijarea metodică a sistemului de stat al observaţiilor meteorologice şi agrometeorologice;

  • elaborarea prognozelor de interes public şi a avertismentelor privind fenomenele meteorologice nefavorabile, care se transmit regulat organelor administraţiei publice centrale şi locale, serviciilor mass-media;

  • asigurarea agenţilor economici cu informaţie specializată în baza contractelor încheiate conform planurilor-schemă coordonate de Ministerul Mediului;

  • controlul utilizării informaţiei meteorologice de către agenţii economici;

  • prezentarea la cerinţa persoanelor juridice şi fizice a informaţiei specializate, care confirmă fenomenele periculoase şi stihinice, amploarea şi intensitatea lor;

  • analiza sistematică, generalizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice create, perfectarea şi publicarea materialelor informative şi de regim şi asigurarea organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi a populaţiei cu informaţie metodică şi de regim;

  • efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi aplicative în domeniul meteorologiei.

     

       În structura Centrului sunt incluse următoarele Direcţii:

 

 Organigrama Centrului Meteorologie

       

 

Contacte:    
Şef al Centrului Treşcilo Lidia telefon: (022) 77-36-44
    e-mail: lidia.trescilo@meteo.gov.md
     
Şef-adjunct al Centrului Tatiana Dabija telefon: (022) 77-36-44
    e-mail: tatiana.dabija@meteo.gov.md

 

      

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite