Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

 Centrul Meteorologic

|Principală CM | DPM | DMC | DMA | RNOM | 

Reţeaua Naţională de Observaţii Meteorologice

Monitoringul meteorologic

 

Reţeaua Naţională de Observaţii Meteorologice din Republica Moldova este compusă din 14 stații meteorologice și 32 posturi.

La Staţiile Meteorologice observaţiile se efectuază în orele 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15 şi 18 (Timpul Mondial Greenwich - TMG) asupra următoarelor elemente meteorologice:

 • presiunea atmosferică a aerului (la nivelul staţiei şi la nivelul mării);

 • temperatura aerului (ordinară, maximă, minimă);

 • umiditatea aerului (presiunea parţială a vaporilor de apă, umiditatea relativă, deficitul de saturaţie);

 • vîntul (direcţia, viteza);

 • distanţa vizibilităţii meteorologice;

 • precipitaţiile;

 • nebulozitatea (tipul şi înălţimea norilor);

 • temperatura la suprafaţa solului (ordinară, maximă, minimă);

 • temperatura solului la adîncime pe terenul fără vegetaţie (5, 10, 15 şi 20 cm);

 • temperatura solului la adîncime pe terenul cu vegetaţie (0,20, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60, 2,40 şi 3,20 m);

 • stratul de zăpadă (grosimea, densitatea, rezerva de apă);

 • fenomenele atmosferice.

În anul 2004 la 6 Staţii Meteorologice (Chişinău, Briceni, Bălţi, Corneşti, Ştefan Vodă şi Cahul) şi în anul 2008 la 8 Staţii Meteorologice (Soroca, Făleşti, Bravicea, Codrii, Bălţata, Leova, Comrat, Ceadîr-Lunga) au fost instalate staţiile automate de distanţă "". Staţia automată permite înregistrarea temperaturii şi umidităţii aerului, presiunii atmosferice, vitezei şi direcţiei vîntului, temperaturii solului la adîncimile de 5, 10, 15 şi 20 cm, precum şi transmiterea operativă a informaţiei în regim automat şi non-stop.

În anul 2016 s-a efectuat modernizarea rețelei meteorologice naționale. La 14 stații meteorologice au fost instalate stații meteorologice automate noi, care măsoară toate caracteristicile meteorologice de bază, cît și cantitatea de precipitații.

La stația meteorologică Chișinău se efectuează observaţii actinometrice (radiaţia solară directă, difuză şi sumară, bilanţul radiativ şi albedoul suprafeţei subiacente).

În anul 2016 a fost instalat complexul actinometric automat pentru măsurarea tuturor componentelor radiație solare.

Observaţiile meteorologice la posturi se efectuează la orele 06 şi 18 (TMG) asupra următoarelor elemente meteorologice:

 • temperatura aerului (maximă, minimă);

 • precipitaţiile;

 • stratul de zăpadă (grosimea, densitatea, rezerva de apă);

 • fenomenele atmosferice.

În anul 2016 în diferite raioane ale țării au fost instalate 32 de min-stații automate, care măsoară temperatura și umiditatea aerului, temperatura solului la adîncime de 5 cm și cantitatea de precipitații.

Staţiile şi posturile meteorologice efectuează observaţii asupra fenomenelor meteorologice periculoase în regim non-stop.

 

Monitoring Agrometeorologic

 

Observațiile agrometeorologice din Moldova se efectuează la 13 stații meteorologice și la 19 posturi agrometeorologice.

La staţiile meteorologice şi posturile agrometeorologice din cadrul  Reţelei Naţionale de Observaţii se efectuează observaţii asupra următorilor parametri:

1. Temperatura în stratul de sol pe terenurile agricole:

 • la nodul de înfrăţire;

 • la adîncimea de 5 cm;

 • la adîncimea de 10 cm.

2. Umiditatea solului:

 • instrumental la adîncimea de 0-20 cm;

 • instrumental la adîncimea de 0-50 cm;

 • instrumental la adîncimea de 100 cm;

 • vizual în stratul superior de sol.

3. Observaţii şi măsurări asupra stării solului şi stratului de zăpadă în perioada rece:

 • adîncimea de îngheţ a solului;

 • adîncimea de dezgheţ a solului;

 • observaţii asupra grosimii şi densităţii stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi agricole în perioada de iernare.

4. Fazele de dezvoltare a culturilor agricole.

5. Observaţii asupra stării culturii agricole prin determinarea:

 • desimii semănăturilor;

 • înălţimii plantelor;

 • creşterii tulpinilor şi bulbilor la cartof;

 • creşterii rădăcinii în greutate la sfecla de zahăr şi la napul furajer;

 • creşterii masei vegetale a plantelor multianuale, a plantelor semănate anual şi a plantelor în amestec.

6. Determinarea elementelor de  producţie a culturilor agricole.

7. Analiza elementelor de producţie a culturilor agricole.

8. Observaţii asupra culturilor agricole în perioada rece:

 • observaţii de toamnă asupra culturilor de toamnă şi plantelor multianuale;

 • observaţii de primăvară asupra culturilor de toamnă şi a plantelor multianuale;

 • coacerea lemnului în perioada de toamnă la culturile pomicole şi viţei de vie;

 • determinarea în timpul iernii a viabilităţii culturilor de toamnă şi a plantelor multianuale;

 • determinarea în timpul iernii a viabilităţii lăstarilor la pomii fructiferi şi viţa de vie.

9. Observaţii asupra gradului de vătămare a semănăturilor în rezultatul fenomenelor meteorologice nefavorabile, dăunătorilor agricoli şi bolilor:

 • determinarea gradului de vătămare a  culturilor agricole în urma diferitor factori din perioada de vegetaţie activă a plantelor;

 • observaţii asupra umidităţii boabelor şi paiului, germinării boabelor la recoltarea culturilor cerealiere;

 • determinarea gradului de îmburuenire.

10. Observaţii asupra efectuării lucrărilor de cîmp.

11. Estimarea generală vizuală asupra stării de vegetaţie a culturilor agricole.

12. Estimarea cantitativă a stării de vegetaţie a culturilor agricole.

 

 

        

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite