Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

Centrul Meteorologic

 |Principală CM | DPM | DMC | DMA | RNOM | 

Direcţia de Prognoze Meteorologice

                 Produse şi servicii

                 Fenomene hidrometeorologice periculoase şi stihinice

                 Date utilizate în procesul de elaborare a prognozelor

            

Sarcina principală a Direcției de Prognoze Meteorologice (DPM) este elaborarea şi actualizarea zilnică a prognozelor de scurtă durată ale vremii (pentru următoarele 24 de ore), prognozelor de durată medie (pentru următoarele 2-7 zile) şi emiterea în timp util a avertizărilor meteorologice privind declanşarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Specialiştii calificați previn în mod operativ organele administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, populaţia şi mijloacele de informare mass-media în legătură cu orice informaţie utilă pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, contribuind astfel la reducerea pierderilor umane şi pagubelor materiale.

Datele prelucrate zilnic în cadrul Direcției sunt pregătite pentru arhivare şi completare a Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice. De asemenea, sunt utilizate pentru elaborarea caracterizărilor lunare ale vremii şi pentru Raportul anual cu privire la fenomenele hidrometeorologice nefavorabile şi schimbările bruşte ale vremii.

În conformitate cu Îndrumarul privind serviciul de prognozare meteorologică, în mod sistematic este analizată calitatea informaţiei meteorologice emise de DPM, astfel este determinat şi gradul de veridicitate al acesteia.

În scopul ajustării sistemului naţional de avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase la normele internaţionale, începând cu 16 august 2010 au fost instituite codurile de avertizare cu 4 culori.

Începând cu 1 ianuarie 2016 SHS a devenit membrul programei EUMETNET (EMMA/Meteoalarm și OPERA). Comunitate care integrează toate informațiile importante de vreme severă care au originea la Serviciul Public Național de Prognoză a Vremii de-a lungul unui mare număr de țări din Europa.

 

Contacte:

 

Şeful Direcţiei Roșca Ghennadii telefon: +373 (22) 77-35-03
    e-mail: ghennadii.rosca@meteo.gov.md
              prognoza@meteo.gov.md

         

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite