Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Buletine pe anul curent

    Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi s. Mateuţi (r-nul Rezina)

Arhiva buletin zilnic

    Buletin săptămînal privind calitatea componentelor mediului monitorizate în cadrul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului

Arhiva buletin săptămînal

    Buletin lunar privind calitatea mediului ambiant pe teritoriul Republicii Moldova

Arhiva buletin lunar

    Bulunar prividul înalt şî/sau excepţional al poluării mediului ambiant pe teritoriul Republicii Moldova

Arhiva buletin lunar

    Buletin referitor la calitatea componentelor mediului monitorizate în cadrul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului pe parcursul perioadei a 12 luni ale anului 2018

Arhiva buletin 3,6,9,12 luni

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite