Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

AGENŢIA DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ - LABORATORUL DE REFERINŢĂ DE MEDIU
ŞI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic
în mun. Chişinău şi Bălţi

la situaţia din 25 octombrie 2021, orele 12:00

Noaptea și dimineața în data de 25 octombrie lipsa precipitațiilor și vântul slab au contribuit la acumularea poluanților în aer în mun. Bălți, unde nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic s-a constatat ca sporit privind conținutul de dioxid de azot.

 

Concentraţia maximă momentană  a depăşit norma sanitară :

 

în mun. Bălţii        pentru dioxid de azot   de 1,1 ori, str. Ștefan cel Mare,
    la ora  
700 (25.10).

 

NOTE: Monitoringul calității aerului atmosferic duminica nu se efectuează

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate din 7 puncte de măsurare în regim manual și 4 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 22-24 octombrie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,090,16 μSv/h*.

(*limita de avertizare 0,25 μSv/h), (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

 

Minima:  0,09 μSv/h (9 μR/h)  la staţia Bălţata în data de 24 octombrie la ora  2000

Maxima: 0,16 μSv/h (16 μR/h) la staţia Comrat în data de 22 octombrie la ora 700

     şi 23 octombrie la ora 2000; la staţia Bravicea în data de 22 octombrie la ora 2000

  

NOTE:  Datele privind echivalentul dozei ambientale a radiaţiei gama lipsesc din motive tehnice de la postul automat Cahul.

     

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul  25.1026.10.2021

Factorii meteorologici vor contribui la acumularea poluanților în aer, cauza principală fiind vântul slab și formarea inversiunii termice de la sol. Totodată, ziua în data de 26 octombrie lipsa straturilor de reținere și intensificările vântului vor contribui la dispersia poluanților din aer.

Pentru prevenirea creşterii concentraţiei periculoase a poluanţilor în aer, Agenţia de Mediu avertizează despre inadmisibilitatea arderii frunzelor, resturilor vegetale şi a deşeurilor.

 

Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINĂUUUU

MUN.BĂLŢIIII

ORAŞELEE monitorizate

 

 

liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî 
ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, 
ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà 
ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite