Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                  

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

| CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | Grupul de expediţie | Managementul Calităţii |

Şef Direcţiei Monitoring al calităţii mediuluiGavril Gîlcă

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, etc.), în baza unei reţele ample de supraveghere amplasată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul naţional de monitoring privind calitatea mediului a fost înfiinţat în anii 60 a secolului trecut, însă observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii 80, având în prezent drept obiective prioritare:

 • monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;

 • depistarea cazurilor de poluare excepţională a apelor de suprafaţă, aerului şi solului;

 • prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra mediului ambiant şi populaţie;

 • înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor, privind gradul excepţional de poluare a mediului;

 • familiarizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului.

Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul Certificatului de Acreditare Nr. LÎ - 023 (nr. anterior LÎ 01 220) din 21 februarie, anul 2014 în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO/CEI 17025, obţinut în baza evaluării de către Centrul Naţional de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni:

      Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului

   

Actualmente sistemul naţional de monitoring contribuie la soluţionarea celor mai stringente probleme ce ţin de calitatea mediului, la integrarea aspectelor de mediu în sectoarele economiei şi promovarea dezvoltării durabile.

 

Subdiviziunile DMCM activează în cadrul:

 • Convenţia de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;

 • Convenţia de la Stocholm privind Poluanţii Organici Persistenţi;

 • Convenţia privind Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale;

 • Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi, cît şi în conformitate cu Acordurile Bilaterale de colaborare cu diverse organizaţii şi instituţii din Republica Moldova şi din statele vecine.

DMCM acordă tuturor instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi la nivel calitativ, servicii privitor la:

 • gradul de poluare al apelor de suprafaţă şi celor potabile;

 • gradul de poluare şi fertilitatea solului;

 • gradul de poluare al aerului atmosferic în zona posturilor staţionare de observaţii;

 • nivelul fondului radioactiv în stratul de aer de la sol.

 

Contacte:    

Şef al Direcţiei

Gavril Gîlcă

tel      : (022) 76-68-55
    e-mail: gavril.gilca@meteo.gov.md

 

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite