Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                            

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 | Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | MC |

CENTRUL MONITORING ECOLOGIC INTEGRAT SI MANAGEMENT INFORMATIONAL (CMEIMI)

Lidia Cozari, şef al Centrului    

  

Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional (CMEIMI) este abilitat de stocarea, generalizarea, analiza statistică şi evaluarea datelor, ce ţin de calitatea componentelor mediului, obţinute în rezultatul analizelor de laborator şi de la posturile reţelei de monitoring a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

În procesul de colectare, procesare şi estimare a datelor, la elaborarea şi tehnoredactarea informaţiei privind calitatea mediului  sunt implicaţi 5 colaboratori ce posedă studiile corespunzătoare şi experienţă înaintată  de activitate în domeniu.

CMEIMI reprezintă etapa finală în reţeaua de monitoring a calităţii componentelor mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat .       

Activitatea de  bază a CMEIMI  începe cu crearea  bazei de date obţinute în rezultatul analizelor şi determinărilor efectuate  în cadrul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului şi care sistematic, se completează cu informaţia primară curentă referitoare la starea de poluare a aerului, apelor de suprafaţă, solului.

Rezultatele obţinute prin aplicarea programului informaţional de prelucrare a datelor, sunt utilizate ulterior la întocmirea buletinelor lunare privind calitatea mediului ambiant, buletinelor lunare referitoare la cazurile înalte şi extrem de înalte de poluare a componentelor mediului, buletinelor informative şi alte tipuri de informaţii actualizate şi solicitate de beneficiari.

Crearea  şi gestionarea bazei de date privind starea mediului în Republica Moldova este necesară pentru luarea deciziilor de către organele de resort şi determinarea strategiei de management ecologic la toate nivelurile de conducere.

 La momentul depistării cazurilor de poluare excepţionala  pe teritoriul Republicii Moldova, în regim urgent se întocmeşte Buletinul Alertă, care se difuzează conform Schemei aprobate de Ministrul Mediului, precum şi se amplasează şi poate fi vizualizat pe pagina WEB a Serviciului - www.meteo.md. Sistematic se pregăteşte şi se difuzează informaţia referitoare la calitatea mediului, solicitată în scrisorile parvenite de la diferite categorii de beneficiari, precum şi stipulată în Acordurile şi Contractele de colaborare cu diverse instituţii, atît la nivel naţional, cit şi internaţional.

Anual, CMEIMI participa la întocmirea Cadastrului de Stat al Apelor, prin pregătirea şi evaluarea datelor la compartimentul Calitatea apelor de suprafaţa.

Un indicator important al activităţii CMEIMI este evaluarea informaţiei obţinute şi promovarea ei cît mai veridic şi obiectiv în Anuarele Direcţiei de Monitoring, ce reflectă calitatea componentelor mediului pe teritoriul Republicii Moldova:

  •   Starea Calităţii Apelor de Suprafaţă conform indicilor hidrochimici;

  •   Starea Calităţii Aerului Atmosferic;

  •   Starea Calităţii Solului;

  •   Situaţia Radiologică în stratul adiacent a atmosferei.

Una din priorităţile majore ale CMEIMI este familiarizarea sistematică a ministerelor, departamentelor, instituţiilor abilitate, organelor cu funcţii de luare a deciziilor, a populaţiei etc. cu informaţia referitoare la gradul de poluare a mediului ambiant pe teritoriul republicii.

Informaţia ce ţine de calitatea componentelor mediului, obţinută în rezultatul analizelor de laborator şi de la posturile reţelei de monitoring a Serviciului Hidrometeorologic de Stat poate fi vizualizată pe pagina WEB www.meteo.md, de asemenea  fiind accesibilă în Fondul de date al  Serviciului.

 

       

Contacte:    
Şef al Centrului  Lidia Cozari - tel       : (022) 57-38-16
     e- mail: monitoring_ecologic@meteo.gov.md

 

 

                

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite