Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                         

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului  

 | Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | GE | MC |

GRUPUL DE EXPEDIŢIE

     

 

Grupul de Expediţie (GE) este abilitat de prelevarea sistematică a probelor de sol primăvara înainte de semănatul culturilor agricole şi toamna după colectarea recoltei de pe teritoriul a 8 gospodării în 8 raioane ale republicii. Colectarea sumară a probelor de sol se efectuează de pe suprafaţă totală de circa 6772 ha din zonele de Nord, centrală şi de Sud ale Republicii Moldova.

Colaboratorii GE de asemenea prelevează probe de aluviuni acvatice din bazinele de acumulare Costeşti, Dubăsari, Ghidighici, Comrat, Taraclia, lacurile Cahul, Beleu, sistemul de lacuri Manta şi rîurile: Prut, Nistru, Bîc, cît  şi din zonele de recreaţie (parcuri) ale mun. Chişinău.

Altă sarcină nu mai puţin importantă, este colectarea sistematică a probelor din apele de suprafaţă în 56 secţiuni de monitoring, amplasate pe 17 rîuri mari şi mici, 5 bazine de acumulare, 3 lacuri naturale şi 1 liman, conservarea şi transportarea în laboratorul central, cu respectarea cerinţelor şi metodologiei de colectare şi transportare, unde ulterior sunt supuse analizelor conform 49 indicatori hidrochimici şi  6 grupe de elemente hidrobiologice.

În activitatea Grupului o importanţă prioritară reprezintă respectarea revendicărilor din îndrumătoarele  metodice în vigoare referitor la prelevarea, conservarea, transportarea şi transmiterea în laborator a probelor.

Grupul de Expediţie posedă în dotaţia sa un laborator mobil, utilaj şi tehnică modernă, care dă posibilitatea de a determina în timp real, o serie de indicatori de calitate a apelor de suprafaţă, cum ar fi: pH-ul (reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidrogen), temperatura apei, conţinutul oxigenului dizolvat, CO2, CO3, saturaţia cu oxigen, conductivitatea, mirosul şi coloraţia în baza cărora se poate de evidenţiat modificările intervenite în compoziţia apei la momentul colectării probei.

 

Contacte:

 

Inginer                        Josan Anatolie                     tel: (022) 76-24-66

 

Monitorizarea calităţii mediului ambiant pe teritoriul Republica Moldova

 

 

 

  

 

   

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite