Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                                

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţie difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Responsabilităţi

  • Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) oferă acces liber la datele conţinute pe acest site, în scopul informării utilizatorilor cu privire la capacităţile şi produsele activităţii sale.

  • SHS nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de interpretarea şi/sau utilizarea prognozelor meteorologice prezentate.

  • SHS nu va fi responsabil pentru prejudiciile ce ar rezulta din imposibilitatea de acces sau probleme legate de serviciile site-ului.

  • Toate informaţiile, textele şi elementele grafice care fac obiectul acestui site, inclusiv formatarea şi prezentarea lor, reprezintă proprietate intelectuală a SHS.

Restricţii

      Nu este permisă:

  • copierea si reproducerea integrală sau parţială, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate a informaţiilor existente pe acest site fără acordul scris al deţinătorului dreptului de autor;

  • ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a informaţiilor publicate;

  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, asupra conţinutului acestui site.

      Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SHS va monitoriza faptele care implică asemenea încălcări, fiind în drept să coopereze cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de abateri.

 

Drepturi de utilizare

      Accesarea acestui site sau a unuia din elementele sale se face prin acceptarea automată, în mod expres şi implicit, a condiţiilor prezentate anterior. Este absolut interzisă folosirea informaţiilor site-ului în scopuri comerciale, precum şi extragerea repetată şi sistematică de elemente, inclusiv neprotejate, ale site-ului, cauzînd astfel prejudicii SHS.

      Orice utilizator al materialelor de pe site, în forma scrisă şi/sau grafică, nu este autorizat şi, prin urmare, încalcă Legea nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică, precum şi Hotărîrea Guvernului nr. 935 din 11 octombrie 1999 Cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici.

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite