Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                 

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

DIRECȚIA TIC ŞI SIG

 

  Şef al Centrului    Dan Titov

Publicații

 

DIRECȚIA TIC ŞI SIG (DTICSIG) a Serviciului Hidrometeorologic de Stat efectuează cercetări în domeniul hidrometeorologiei în scopul asigurării cu suport metodico-ştiinţific a subdiviziunilor instituţiei.

Specialiştii Centrului posedă experienţă în domeniul prelucrării şi interpretării informaţiilor meteorologice şi hidrologice, combinînd aceste aptitudini cu abilităţile din domeniul sistemelor informaţionale geografice.

În acest context, în cadrul DTICSIG sunt realizate:

- elaborarea materialelor ştiinţifico-metodice în domeniile de activitate ale Serviciului;

- elaborarea publicaţiilor ştiinţifice în domeniile de activitate ale Serviciului;

- evidenţa noilor realizări ştiinţifice şi practice în domeniul GIS;

- materiale cartografice pentru elaborarea prognozelor, a analizei anumitor procese sau acţiuni a factorilor hidrometeorologici;

-  materiale cartografice pentru pagina web a Serviciului;

-  hărţi digitale ale utilizării terenurilor, actualizate din imagini satelitare;

-  hărţi spaţiale şi diferite hărţi tematice;

-  baze de date GIS dedicate tematic;

- produse derivate din info-plane GIS (suprafeţele bazinelor şi sub-bazinelor, altitudinea medie a sub-bazinelor, suprafaţa împădurită, coeficientul de împădurire etc.);

- modelul digital altimetric al terenului şi produse derivate (pante, expuneri, etaje altitudinale, profile topografice etc.);

- hărţi de hazard şi risc de inundaţii, secete ş.a.;

- model de risc al inundaţiilor în albiile majore ale rîurilor mari şi rîurilor mici;

- hărţi cu delimitarea zonelor afectate de inundaţii, secete;

- estimări ale rezervelor de apă din stratul de zăpadă, exprimate volumetric şi ca strat mediu de apă pentru bazinele de interes hidroenergetic şi alimentare cu apă;

- parametri agrometeorologici şi biofizici ai acoperirilor vegetale, derivaţi din date satelitare (temperatura suprafeţei solului, evapo-transpiraţia reală, indicele foliar, biomasa, structura spaţiala, indici de vegetaţie ş.a.);

- modelarea riscului poluării accidentale în albiile majore ale rîurilor mari;

- indicaţii metodologice pentru utilizarea tehnologiilor GIS în analiza spaţială a fenomenelor şi proceselor hidrometeorologice şi prognoza lor.

 

Contacte:

Şef al Direcției         Dan Titov            - telefon (022) 77-35-30

                                                               e-mail dan.titov@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite