Administraţia  Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 
Treşcilo Lidia, Şef Direcţiei Meteorologie
Şef adjunct al Direcţiei  Gherghelegiu Veaceslav
Şef Direcţiei Monitoring al calităţii mediului  Gavril Gîlcă

 

Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

 

 

         Servicii prestate de Direcţia Meteorologie

         Servicii prestate de Direcţia Hidrologie

        Servicii prestate de Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului    

 

Servicii prestate de Direcţia Meteorologie

 • avertizări privind fenomenele hidrometeorologice periculoase;

 • prognoza vremii cu anticipare de pînă la 7 zile;

 •  prognoze meteorologice specializate la solicitare;

 • buletinul zilnic al vremii, care include:

           -  diagnoza meteorologică pentru ultimele 24 de ore;

           -  prognoza meteorologică detaliată pentru următoarele 24 ore;

           -  prognoza vremii pentru următoarele 2-7 zile;

 • diverse informaţii despre vreme pentru orice perioadă;

 • date cu privire la resursele climatice ale republicii;

 • date meteorologice;

 • certificate privind influenţa condiţiilor vremii asupra stării culturilor agricole, petrecerea lucrărilor de cîmp (agrotehnice) pentru oricare perioadă de vegetaţie;

 • date despre condiţiile de iernare a culturilor de toamnă, plantaţiilor pomicole, viţei de vie;

 • date privind rezervele de umezeală productivă în sol prognozate către începutul lucrărilor agrotehnice de primăvară;

 • date  factologice  despre  rezervele  de umezeală  productivă  în sol  pe plantaţiile  cu culturi  agricole în  oricare perioadă de dezvoltare;  

 • calculele privind cantitatea roadei aşteptate a principalelor culturi agricole cu o anticipare de 1-3 luni;

 • informaţii  despre  datele  prognozate  şi  reale  privind apariţia  diferitor faze  de dezvoltare a culturilor  agricole;

 • informaţii despre datele prognozate şi reale privind sumele active şi efective ale temperaturii aerului;

 •  datele medii multianuale privind rezervele de umezeală productivă în sol, sumele active şi efective ale temperaturii aerului, datele apariţiei fazelor de dezvoltare a culturilor agricole;

 • pregătirea şi prezentarea datelor sub formă de buletin şi anuar agrometeorologic;

 • aprecierea potenţialului energetic eolian şi radiativ;

 • selectarea amplasamentelor pentru instalaţiile energetice eoliene şi solare.

     

Detalii de contact:

 

Lidia Treşcilo, şef al Direcţiei Meteorologie,

mun. Chişinău, str. Grenoble 134, tel. (022)77-36-44; e-mail: lidia.trescilo@meteo.gov.md.

 

Servicii prestate de Direcţia Hidrologie          

 • prognoze hidrologice pe termen scurt cu anticipare de 1-5 zile;

 • avertizări hidrologice;

 • informaţii cu privire la regimul rîurilor republicii;

 • analize şi descrieri ale fenomenelor hidrologice periculoase;

 • consultaţii tehnice şi ştiinţifice;

 • studii ale parametrilor hidrologici;

 • analiza impactului activităţii umane şi a schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic;

 • cercetări eco-hidrologice;

 • studii şi cercetări privind protecţia resurselor de apă;

 • studii privind morfologia rîurilor republicii.

Detalii de contact:

 

Gherghelegiu Veaceslav, şef adjunct al Direcţieie,

mun. Chişinău, str. Grenoble 134, tel. (022)77-36-22; e-mail: veaceslav.gherghelegiu@meteo.gov.md.

 

Servicii prestate de Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 • informaţii despre gradul de poluare al apelor de suprafaţă şi celor potabile (sunt suficienţi 3 l de apă);

 • informaţii despre gradul de poluare şi fertilitatea solurilor (sunt suficienţi 0,5 kg de sol);

 • informaţii despre gradul de poluare al aerului atmosferic în zona locativă, recreativă sau la locul de muncă;

 • prognoze ale poluării de fond a aerului;

 • avertizări cu privire la nivelul înalt şi foarte înalt de poluare a aerului;

 • informaţii despre nivelul radioactivităţii mediului;

 • control ecologic complex şi informaţii referitor la poluarea de fond pentru orice proiect de pe teritoriul Republicii Moldova

 

Detalii de contact:

 

Gavril Gîlcă, şef al Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului,

mun. Chişinău, str. Grenoble 134, tel. (022)76-68-55; e-mail: gavril.gilca@meteo.gov.md.

 

Model cerere pentru primirea următoarelor informații:

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
old.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite