Administraţia Meteorologie Hidrologie Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                             

Informaţii operative

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

 

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

2022

 

Prognoza roadei medii a sfeclei de zahăr pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


Actualizarea prognozei roadei medii a porumbului pentru boabe pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


Actualizarea prognozei roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


PROGNOZA roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


Actualizarea prognozei roadei medii a grâului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022


I N F O R M A Ţ I E privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022


I N F O R M A Ţ I A privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022


Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2022


 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

 

Vremea in Chisinau
old.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite