Actualizarea prognozei roadei medii a grâului de toamnă

pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

 

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condiţiile meteorologice în luna mai, (cantitatea precipitațiilor căzute a constituit 10-65% din normă), Serviciului Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară a grâului de toamnă, în  anul 2022, va  constitui  29-32 h/ha (roada  medie  în  ultimii 10 ani a  constituit  31 ch/ha).

07.06.2022

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ