Prognoza roadei medii a grîului de toamnă

pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

 

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2022 va constitui 32-35 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 31 ch/ha).

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ