I N F O R M A Ţ I A

privind starea de iernare a culturilor de toamnă

pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

 

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat, la semănăturile culturilor de toamnă, unde nu s-a semnalat răsărirea în decursul toamnei, deteriorarea sau pieirea semințelor care nu au răsărit a constituit 1-8%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ