I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie

pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

 

Pentru stabilirea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza acestora.

Rezultatele creşterii au demonstrat că procesul de iernare în fond a decurs bine.

Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 2-10%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 5-10%, fiind sub norma naturală (20%).

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ