Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol

 pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă

din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2022

 

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate, arată că la începutul perioadei de vegetație rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătura de toamnă pe teritoriul țării vor constitui în fond 105-140 mm (70-90% din normă), izolat 150-165 mm (100-110% normă).

Rezervele de umezeală productivă în sol după regiuni vor constitui:

- în nordul țării 110-135 mm (70-90% din normă), izolat 150-165 mm (100-110% din normă);

- în centrul țării 135-165 mm (85-110% din normă);

- în sudul țării 105-130 mm (70-85% din normă).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ