Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe

pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

 

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de porumb, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 23-26 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 35 ch/ha).

 

Notă: În funcţie de evoluţia condițiilor meteorologice și agrometeorologice, SHS va elabora actualizarea prognozei la începutul lunii august 2022.

 

08.07.2022

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ