PROGNOZA

roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui

pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

 

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice  prognozate pentru  restul  perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de floarea-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 16-18 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 19 ch/ha).

07.06.2022

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ