Actualizarea prognozei roadei medii

a seminţelor de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

 

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de floarea-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 10-13 h/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 19 ch/ha).

05.08.2022

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ