Administraţia  Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul de Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                                                                            

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţie difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Centrul de Suport Logistic

 

 

Centrul  de  suport logistic (în continuare Centrul) este  structura  Serviciului  Hidrometeorologic de Stat (în continuare Ц Serviciu), fără statut de persoană juridică, care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind planificarea logistică şi investiţională, de administrare a patrimoniului, de asigurare tehnică a echipamentului hidrometeorologic, a mijloacelor de mobilitate şi tehnicii speciale, de dezvoltare tehnică, standardizare şi reglementări, la nivelul tuturor structurilor Serviciului.

Misiunea Centrului constă în realizarea unui sistem logistic modern de înzestrare a subdiviziunilor Serviciului cu bunuri materiale, adaptat conceptual, structural şi operativ la configuraţia şi misiunile specifice în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției:

1. Coordonează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează și răspunde de activitatea structurilor din cadrul Centrului, pe liniile de muncă specifice;

2. coordonează și gestionează activitatea investițională și logistică la nivelul Serviciului și prioritizează obiectivele și acțiunile de investiții în conformitate cu prevederile legale;

3.  coordonează activitatea de administrare a patrimoniului la nivelul Serviciului;

4. coordonează și gestionează activitatea și gradul de înzestrare cu bunuri materiale la nivelul tuturor structurilor Serviciului;

5. întocmește specificațiile tehnice și caietele de sarcini pentru achizițiile de bunuri și servicii;

6. participă în comisiile de recepție a bunurilor materiale și serviciilor achiziționate, organizate la nivelul Serviciului;

7. asigură  funcționarea   continuă  a  mijloacelor  de  măsurare  metorologice  si  hidrologice  din  cadrul Serviciului;

8. participă la întocmirea specificațiilor tehnice și la derularea procedurilor de achiziție pentru bunuri de resortul mijloacelor de măsurare hidrometeorolgice;

9. administrează și gestionează sistemele de măsurare meteorologice și hidrologice din cadrul rețelei naționale din cadrul Serviciului;

10. efectuarea lucrărilor de profilaxie planificate, destinate pentru mentinerea sistemelor în stare de lucru conform recomandărilor producătorului;

11. organizează,  coordonează    și   controlează   activitatea    de   asigurare    tehnică  de  autovehicule, ambarcațiuni,  echipamente  specifice  hidrometeorologice, piese  de  schimb, scule  și accesorii etc., la nivelul tuturor structurilor Serviciului.

        

 

 

 

 

Contacte:    
    tel      : (022) 76-67-55
    e-mail:mentenanta@meteo.gov.md

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite