Administraţia Centrul Meteorologic Centrul Hidrologic Centrul Administrativ Centrul Suport Logistic

ro en ru Principal                                                                                                                          

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  TTerminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

 Centrul Meteorologic

 |Principală CM | DPM | DMC | DMA |RNOM |

Direcția Meteorologie și Climatologie

Schema monitoringului meteorologic

Observaţii

Produse şi servicii

 

Direcția Meteorologie și Climatologie  (DMC) studiază regimul meteorologic şi climatic al ţarii, de asemenea, asigură organizaţiile cointeresate cu date climatice. Specialiştii exercită dirijarea metodică a reţelei naţionale de staţii şi posturi meteorologice, efectuează analiza observaţiilor meteorologice, elaborează note informative, lunare şi anuare meteorologice. Reţeaua Naţională de Observaţii Meteorologice din Republica Moldova este compusă din 14 stații meteorologice și 32 posturi.

În cadrul Direcției se efectuează lucrări pentru formarea bazei de date meteorologice din anul 1886 pînă prezent şi a Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice. Totodată se studiază tendința schimbării condițiilor climaterice de pe teritoriul Moldovei, se  creează prognoze climatice de lungă durată. În rezultatul efectuării lucrărilor ştiinţifice şi cercetărilor au fost publicate diferite îndrumări climatice, monografii şi descrieri specializate.

 

La DMC se eliberează următoarele tipuri de informație:

 • tabele de observaţii meteorologice de la staţii (TMS) și posturi (TMP);

 • lunare și anuare meteorologice;

 • cercetări a condițiilor meteorologice a decadei, lunii, sezonului şi a anului;

 • descrierea fenomenelor meteorologice stihinice observate pe teritoriul țării;

 • certificate privind condiţiile meteorologice și climatice la solicitarea organelor de stat, agenţiilor economice şi a persoanelor fizice.

Informaţia meteorologică şi climatologică este utilizată în diferite scopuri de către utilizatorii finali – pentru cercetări, studii, proiecte de dezvoltare, informare, prezentare către companiile de asigurare, utilizare în cadrul proceselor de judecată ş.a.

 

Serviciile acordate de către Direcția:

 • certificate privind condiţiile meteorologice pentru toate regiunile republicii și pentru orice perioadă de timp;

 • date meteorologice pentru anumiți ani;

 • date climatice pentru perioade diferite;

 • caracteristica climatică pentru toate regiunile republicii;

 • evaluarea resurselor potenţiale de energie eoliană și solară;

 • alegerea locului potrivit pentru amplasarea instalaţiilor eoliene și solare.

 


Contacte:

Şef al Direcţiei Bugaeva Tatiana telefon: (022) 77-35-36
   e-mail: tatiana.bugaeva@meteo.gov.md
               clima@meteo.gov.md

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite