Comisia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea

 

      Comisia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea (ICPDR) este un organ transnaţional, care a fost înfiinţat pentru a implementa Convenţia pentru protecţia rîului Dunărea.

Începînd cu fondarea sa în 1998, Comisia a promovat efectiv acordurile politice şi a stabilit priorităţi şi strategii comune pentru îmbunătăţirea stării Dunării şi afluenţilor acesteia. ICPDR asigură folosirea durabilă şi echitabilă a apelor şi resurselor de apă potabilă din bazinul rîului Dunărea.

      Obiectivele urmărite de Convenţia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea sunt următoarele:

  • conservarea, îmbunătăţirea şi utilizarea raţională a apelor de suprafaţă şi subterane;

  • realizarea măsurilor preventive de control a hazardelor rezultate din inundaţii, îngheţ sau alte hazarde; 

  • implementarea măsurilor de reducere a poluării Mării Negre din sursele existente în bazinul rîului Dunărea;

  • protecţia resurselor de apă ale Dunării pentru generaţiile viitoare;

  • ape naturale echilibrate, fără exces de nutrienţi;

  • înlăturarea riscului poluării cu chimicale toxice;

  • sisteme sănătoase şi durabile ale rîului;

  • inundaţii fără pierderi.

Colaboratorii SHS sunt membri ai următoarelor Grupuri de Lucru ale Comisiei:

  • Grupul de Experţi pentru Protecţia contra Inundaţiilor;

  • Grupul de Experţi pentru Monitoring şi Evaluare.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.icpdr.org.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ