Consiliul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice

 

      Recunoscînd problema schimbărilor climatice, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) au instituit în 1988 Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (IPCC), care întruneşte experţi din toate domeniile şi, în special, din domeniul schimbărilor climatice. IPCC este o organizaţie de tip deschis.

Rolul IPCC este de a evalua în mod obiectiv, deschis şi transparent informaţia ştiinţifică relevantă pentru crearea unei baze ştiinţifice cu privire la riscurile asociate schimbărilor climatice, impactul acestora şi opţiunile de adaptare.

      IPCC nu efectuează cercetări ştiinţifice şi nici nu monitorizează datele schimbărilor climatice sau alte date relevante. Evaluările sale se bazează, în special, pe literatura ştiinţifică şi/sau tehnologiile de profil.

      IPCC dispune de trei Grupuri de Lucru şi un Grup Ad Hoc:

  • Grupul de Lucru I evaluează aspectele ştiinţifice ale sistemului climatic şi ale schimbărilor climatice;

  • Grupul de lucru II evaluează vulnerabilitatea sistemelor socio-economice şi naturale la schimbarea climei, consecinţele negative şi pozitive ale schimbării climei, precum şi opţiuni de adaptare la schimbările climatice;

  • Grupul de lucru III evaluează opţiunile de limitare a emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) şi de diminuare a schimbărilor climatice;

  • Grupul Temporar de Lucru privind Inventarierea Naţională a GES este responsabil de Programele Naţionale de Inventariere a GES din cadrul IPCC.

      Consiliul interguvernamental de experţi se convoacă în sesiuni plenare, de regulă o dată pe an. Acestea acceptă/aprobă/adoptă rapoartele IPCC, decid asupra mandatelor şi planurilor de lucru ale Grupurilor de Lucru, structurii şi drafturilor rapoartelor sale, principiilor şi procedurilor IPCC, precum şi asupra bugetului. IPCC alege Preşedintele, Biroul şi Biroul Grupului Temporar de Lucru privind Inventarierea Naţională a GES. Biroul IPCC se întruneşte de două sau trei ori pe an şi asistă preşedintele IPCC în planificarea, coordonarea şi monitorizarea progresului activităţii.

      IPCC este administrat de Secretariat, care este găzduit de Organizaţia Meteorologică Mondială în Geneva şi susţinut de UNDP.

      Activitatea principală a IPCC-lui este de a oferi, la intervale regulate, evaluări ale stării cunoştinţelor în ceea ce ţine de schimbările climatice. De asemenea, IPCC elaborează rapoarte speciale şi documente tehnice cu privire la informația ştiinţifică independentă.

      Coordonator naţional al IPCC este dl Moldovanu Nicolae, vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

      entru mai multe informaţii, accesaţi www.ipcc.ch.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ