Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite

privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale

 

      Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (CETAI) este un acord internaţional fondat pentru a proteja populaţia şi mediul înconjurător împotriva accidentelor industriale şi consecinţelor acestora.

      Scopul Convenţiei este de a susţine părţile în prevenirea accidentelor industriale cu posibile consecinţe transfrontaliere, de a le pregăti pentru a face faţă şi a răspunde situaţiilor create.

      De asemenea, Convenţia încurajează părţile să se ajute reciproc în cazul apariţiei unui astfel de accident, să coopereze în domeniul cercetării şi dezvoltării şi să realizeze schimb de informaţii şi tehnologii.

      Republica Moldova a aderat la CETAI prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993 pentru aderarea Republicii Moldova la unele convenţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică.

      Aderînd la Convenţie, Republica Moldova a primit posibilitatea de a avea accesul la informaţie referitor la procesele de producere moderne avantajoase cu efect redus asupra factorilor de mediu; acces la bazele de date ale Uniunii Europene referitor la accidentele industriale ce au avut loc pînă în prezent şi acţiunile de remediere ce au fost folosite.

      În cadrul Convenţiei activează Grupul de Lucru pentru Implementarea Convenţiei la nivel internaţional, iar membrul nominalizat din partea Serviciului este dna Svetlana Ştirbu, şef adjunct al Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului.

      Coordonator naţional al Convenţiei date este dl Gavril Gîlcă, şeful Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului din cadrul SHS.

 

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.unece.org.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ