Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI

 

      Ţinînd cont de importanţa schimbului regulat de date şi informaţii hidrometeorologice veridice pentru dezvoltarea efectivă a economiei, asigurarea securităţii populaţiei şi capacităţii de apărare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), la 8 martie 1992, Consiliul conducătorilor organelor de stat al CSI a aprobat Acordul privind colaborarea în domeniul hidrometeorologiei. În conformitate cu acest Acord a fost creat Consiliul Interstatal pentru Hidrometeorologie (ICH) al CSI.

      Activitatea Consiliului este reglementată de documentele aprobate de organele supreme ale CSI, iar în activitatea operativă şi în cadrul mandatului său de documentele aprobate la şedinţele ICH.

Membrii Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie sunt conducătorii serviciilor hidrometeorologice din CSI.

      Sarcina fundamentală a celor 14 grupuri de lucru ale ICH este examinarea detaliată a problemelor serviciilor hidrometeorologice, determinarea temelor de discuţii pentru sesiunile ICH şi elaborarea proiectelor, recomandărilor şi hotărîrilor sesiunilor.

      Principalele domenii de cooperare în cadrul ICH sunt:

 • securitatea hidrometeorologică;

 • schimbul de informaţii;

 • asigurarea aviaţiei civile cu informaţie meteorologică;

 • prognozele de lungă durată;

 • schimbările climatice globale;

 • echipamentele şi metodele de măsurare;

 • calitatea mediului;

 • reţelele de observaţie;

 • glaciologia;

 • agrometeorologia;

 • hidrologia;

 • telecomunicaţiile şi sateliţii;

 • sistemele de avertizare;

 • poluarea transfrontalieră.

      Fiind coordonatorul şi organizatorul activităţii comune a membrilor CSI în domeniul hidrometeorologiei, Consiliul asigură executarea lucrărilor operative de producţie şi a celor de cercetare ştiinţifică în interesul numeroşilor utilizatori, inclusiv populaţia şi diversele ramuri ale economiei.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://www.cis.minsk.by/

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ