Conferinţa Informală a Directorilor Serviciilor Naţionale Hidrologice şi Meteorologice din ţările Europei de Sud-Est

 

       Conferinţa Informală a Directorilor Serviciilor Naţionale Hidrometeorologice din ţările Europei de Sud-Est (ICEED) reprezintă o platformă sub-regională, care serveşte drept forum pentru discuţiile şefilor Serviciilor în domeniul meteorologiei şi hidrologiei în sud-estul Europei.

ICEED este o structură capabilă să îndrume ţările participante să se angajeze în proiecte bilaterale de interes comun pentru această zonă geografică. Totodată, ICEED se conformează regulamentelor Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), dar şi ale altor organizaţii internaţionale relevante, respectă legile naţionale ale fiecărei ţări partenere şi păstrează legătura permanentă cu OMM.

       ICEED colaborează cu aşa organizaţii regionale specializate precum: Centrul European pentru Prognoze pe Durată Medie (ECMWF), Organizaţia Europeană pentru Utilizarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), Reţeaua Serviciilor Meteorologice Europene (EUMETNET), Gruparea de Interes Economic a Serviciilor Meteorologice Naţionale din Zona Economică Europeană (ECOMET) şi Cooperarea Europeană în domeniul Cercetării Ştiinţifice şi Tehnice (COST).

       Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.iceed.dmi.gov.tr.

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ