Organizaţia Meteorologică Mondială

 

      Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) este o organizaţie interguvernamentală constituită din 189 ţări membre şi teritorii. Ea este succesoarea Organizaţiei Meteorologice Internaţionale (OMI), care a fost creată în 1873.

      Înfiinţată în  anul 1950,  OMM devine agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1951 în domeniul meteorologiei (vremea şi clima), hidrologiei  şi altor ştiinţe geofizice.

      Republica Moldova a aderat la Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) prin Hotărîrea Parlamentului nr. 210-XIII din 29 iulie 1994 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Meteorologică Mondială.

Obiectivele OMM sunt:

 • promovarea dezvoltării meteorologiei, hidrologiei şi altor ştiinţe geofizice şi facilitarea cooperării internaţionale pentru a asigura bunăstarea omenirii;

 • crearea reţelelor de observaţii meteorologie, hidrologice şi altor observaţii geofizice;

 • standardizarea observaţiilor şi publicaţiilor;

 • dezvoltarea hidrologiei operative;

 • crearea sistemelor de prelucrare şi schimb de date rapid;

 • aplicaţii pentru dezvoltarea socio-economică (în domeniul transportului, resurse acvatice, agricultură, utilizării oceanelor, controlului asupra poluării, etc.), protecţiei mediului şi elaborării politicilor;

 • prevenirea şi diminuarea dezastrelor;

 • cercetări şi instruire.

      Specialiştii Serviciului Hidrometeorologic de Stat participă în grupurile de lucru şi comisiile din cadrul OMM:

 • Comisia pentru Hidrologie;

 • Comisia pentru Climatologie;

 • Comisia pentru Meteorologie Aeronautică;

 • Comisia pentru  Ştiinţe Atmosferice;

 • Comisia pentru Agrometeorologie;

 •  Comisia pentru Sisteme de Bază;

 • Comisia pentru Instrumente şi Metode de Observaţii.

      Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la Organizaţia Meteorologică Mondială este directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, dr. Ilie Boian.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.wmo.int.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ