Grupul pentru Observaţii Terestre

 

      Grupul pentru Observaţii Terestre (GEO) a fost creat oficial în cadrul celui de-al III-lea Summit al Observaţiilor Terestre, care a avut loc în februarie 2005. Această întrunire a recunoscut relaţiile internaţionale ca factor esenţial pentru sporirea potenţialului observaţiilor terestre şi a creat GEO în formatul unui parteneriat voluntar al Guvernelor şi organizaţiilor internaţionale pentru elaborarea proiectelor şi altor activităţi.

      GEO are drept obiectiv principal crearea unui Sistem de Sisteme de Observaţii Terestre (GEOSS), care va reprezenta un cadru coordonat şi durabil pentru schimbul de informaţii. Activitatea GEO se bazează pe nouă domenii cu beneficii sociale şi anume: climă, vreme, dezastre, apă, agricultură, sănătate, energie, ecosisteme şi biodiversitate, precum şi pe patru comitete permanente: Arhitectură şi Date, Ştiinţă şi Tehnologie, Interfaţa Utilizatorilor şi Crearea Capacităţilor.

Activitatea GEO abordează nouă domenii, numite Arii de Beneficii Sociale:

  • Dezastre - reducerea pierderilor vieţilor omeneşti şi proprietăţii ca rezultat al declanşării dezastrelor de origine naturală şi antropică;

  • Sănătate - determinarea factorilor naturali ce influenţează sănătatea şi bunăstarea omului;

  • Energie - perfecţionarea managementului resurselor naturale;

  • Climă - conştientizarea, evaluarea, prognoza, diminuarea şi adaptarea la variabilitatea şi  schimbarea climei;

  • Apă - perfecţionarea managementului resurselor acvatice prin înţelegerea circuitului apei;

  • Vreme - perfecţionarea sistemului informaţiei, prognozelor şi avertizărilor vremii; 

  • Ecosisteme - perfecţionarea sistemului de management şi protecţie a ecosistemelor, terestre, costale şi marine;

  • Agricultură - susţinerea agriculturii durabile şi lupta cu deşertificarea; 

  • Biodiversitate - monitoringul şi conservarea biodiversităţii.

      Prim-vicedirectorul SHS, dra Pleşca Elina, este coordonatorul naţional al GEO.

      Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.earthobservations.org.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ