.

Caracteristica hidrologică a lunii septembrie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna septembrie se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei pe întreg  teritoriul  Republicii Moldova ce inițiază  Etiajul de toamna care este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpații din Ukraina  cât și pe teritoriul  țării.

Etiajul de toamna- este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna  se  menține de la sfîrșitul apelor mari de primăvară  pâna la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pâna la începerea sezonului de iarnă, ​​care se manifestă prin apariția fenomenelor de înghet.

Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august - septembrie.

Tododată în luna septembrie   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.

Pericolul de inundații în râul Prut  îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de înclinare mare.

Regimul scurgerii  apei in  râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2020) 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din norma), 2008 (143 % din normă).

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2020) 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123 % din normă),

2010 (142 % din normă).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2020) 1973, 1983, 1984(41.3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61.5%), 2015 (64.2%) și 2016 (69,3%), 2017 (50,7%), 2018(58,4%), 2019 (64.2%), 2020 (52,6%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2020) 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%), 2015 (35.0%) și 2016 (33,1%), 2019 (29.3%), 2020 (58,3%).

Debitele   pentru  această   lună   constitue:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

         medii lunare constituie 274 m3/s;

         maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

         minimul absolut 93,0 m3/s (30.09.1983).

        Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

         minimul absolut 93,0 m3/s (30.09.1983).          

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3/s (a.1984) şi 592 m3/s (a.1996).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

         medii lunare constituie 63.8 m3/s;

         maximul absolut 1260 m3/s (10.09.1996);

         minimul absolut 15,2 m3/s (15,18.09.2012).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17,7 m3/s  (a. 2012) pînă la 170 m3/s (a.1996).

Lacul de acumulare Costeşti Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma 0,99 m3/s,

maximul absolut   14,9 m3/s (25.09.1996), 

minimul absolut    0,062 m3/s (10-14.09.2016).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma 6,45m3/s,

maximul absolut  135 m3/s (08.09.1989),

minimul absolut     0,20 m3/s (19-27.09.1959).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma  0,36 m3/s,

maximul absolut  20,9 m3/s (09.09.1989), 

minimul absolut  0,00 m3/s(01-31.08.1993,2001).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma 0,54 m3/s,

maximul absolut 18,8 m3/s (17.09.1957),

minimul absolut    0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma 0,50 m3/s,

maximul absolut 5,66 m3/s (01.09.1978),

minimul absolut   0,002 m3/s (02,08.09.1957).

 

 

Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi