Dare de seamă despre rezultatele cercetărilor hidrologice de teren efectuate

pe r. Dunărea, sectorul or. Cahul – s. Giurgiuleşti din 22-04-2006 

    

     În r- Dunărea – la postul hidrometric Reni de la mijlocul lunii martie a început creşterea nivelului apelor mari de primăvară şi la 22 aprilie a atins cota 556 cm peste „zeroul postului”. Creşterea totală a constituit cca 160 cm (nivelul maxim de apă pentru toată perioada de observări alcătuieşte 560 cm şi s-a observat la 25 martie 1942).

     În cursul iferior al r. Prut s-a creat o situaţie nefavorabilă: nivelurile înalte a r. Prut au coincis cu remuul apelor Dunărei. Aceasta a dus la spălarea digurilor de protecţie şi subinundarea terenurilor agricole şi a cîtorva case.

     La 22 aprilie a fost cercetat sectorul aferent gurii de vărsare a r. Prut de la or. Cahul pînă la s. Giurgiuleşti. În rezultatul cercetării s-a depistat, că în aval de s. Văleni a avut loc subinundarea caselor, care se aflau în lunca r. Prut, în rezultatul remuului apelor fluviului Dunărea. Digul provizoriu, ridicat de Departamentu Situaţii Excepţionale pe data de 21 aprilie a fost spălat şi se construiau noi diguri de protecţie, care au oprit subinundarea teritoriului (vezi foto).

 

     La efectuarea cercetărilor hidrologice de teren au participat doi colaboratori ai Direcţiei Hidrologie:

       şef Direcţie Hidrologie – Serenco Ludmila;

       inginer coordonator – Gherman Bejenaru.

Şef Direcţie Hidrologie                                  Ludmila Serenco

 

Terminalul petrolier semiinundat. Vedere din amonte

Дунай. Полузатопленный нефтяной терминал.

 Вид сверху

 

 

 

 

Vama veche românească subinundaă de apa r. Prut. Vedere de pe malul stîng, s. Giurgiuleşti

Подтопленные строения старой румынской таможни водами р. Прут. Вид с левого берега, с. Джурджулешть         

Dunărea. Terminalul petrolier semiinundat.

Дунай. Полузатопленный нефтяной терминал. 

Podurile peste r. Prut de la s. Giurgiuleşti. Vedere din amonte

Мосты через р. Прут у с. Джурджулешть. Вид сверху

Apa Dunării revărsate. Satul Giurgiuleşti

Разлившаяся вода Дуная. Село Джурджулешть

 

  Revărsări în zona de debuşare a r. Prut (în dreapta) în fluviul Dunărea (în stînga)

Разлив воды у впадения р. Прут (справа) в реку Дунай (слева)

Revărsarea apei Dunărei în lunca de la s. Giurgiuleşti

Выход воды р. Дунай на пойму у с. Джурджулешть 

Debuşarea r. Prut (în dreapta) în fluviul Dunărea (înainte)

Впадениe р. Прут (справа) в реку Дунай (прямо)

 

Dunărea. Terminalul petrolier. Vedere din amonte

Дунай. Нефтяной терминал. Вид сверху 

Debuşarea r. Prut (în dreapta) în fluviul Dunărea (înainte)

Впадениe р. Прут (справа) в реку Дунай (прямо)