.

Caracteristica hidrologică a lunii iunie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna iunie se caracterizează cu producerea viiturilor pluviale fregvente pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă cu subinundații locale și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacurile de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 (154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%), 2020 (227%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 2006 (285%), 2010 (354%), 2020 (432%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48.9%), 2017 (54.4%),2018 (42.3%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) 1990, 1993, 1996, 2000 (24.7%), 2004 (27.7%), 2008, 2011 (47.5%) și 2015 (55%), 2018 (55.9%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie  364 m3/s;

                                               maximul absolut           4500 m3/s (13.06.1969);

                                               minimul absolut            72,9 m3/s (02.06.2018).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 2230 m3/s (24.06.1998);

minimul absolut 72,9 m3/s (02.06.2018).

Debitele medii lunare de apă variază între 136 m3/s (a.1968) şi 1210 m3/s (a.1969).

 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),   medii lunare constituie 118 m3/s;

                                                   maximul absolut          2560 m3/s (26.06.2020);

                                                   minimul absolut           21,3 m3/s (27.06.2003).

Debitele  medii  lunare  de  apă  variază  în  limitele de la 27,7 m3/s (a.2000) pînă la 510 m3/s (a.2020).

 Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma  1,02 m3/s,
maximul absolut  59,4 m3/s (20.06.1985),
minimul absolut  0,088 m3/s (23-27.06.1978).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma  6,76 m3/s,
maximul absolut  179 m3/s (18.06.1985),
minimul absolut 0,080 m3/s (22-24.06.1962).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma  0.59 m3/s,

maximul absolut  9.26 m3/s (11.06.1991), 

minimul absolut  0.012 m3/s( 23-30.06.2002).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma 0,87 m3/s,
maximul absolut  94,3 m3/s (28.06.1972),
minimul absolut  0,00 m3/s (01,05-06.06,23,24.06.1950).
.

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma  0.85 m3/s,
maximul absolut  84.1 m3/s (05.06.1988),
minimul absolut  0.005 m3/s (10.06.1958).
.

 

 

                                           Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi