.

Caracteristica hidrologică a lunii decembrie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe râurile Nistru şi Prut se menţine probabilitatea viiturilor pluviale, însă numărul lor comparativ cu luna noiembrie se micșorează cu 20-50%, pe râurile mici ale R. Moldova numărul viiturilor în această lună rămâne, în general, fără schimbări.   

Termenele timpurii ale începutului scurgerii năboiului de toamnă se atribuie la decada a III-ea a lunii deccembrie – I-a decadă a lunii ianuarie.

Termenele medii de instalare a podului de gheață pe râurile din R. Moldova se atribuie la decada a III-ea a lunii decembrie – I-a decadă a lunii ianuarie.

Primele fenomene de îngheț, de obicei, apar în cursurile de apă sau bazinele lacustre la temperaturi ale aerului apropiate de înghețarea apei (0 °C).

Gheață la mal sunt fâșii de gheață, lipite de malul râului. Paralel cu gheață la mal, se formează năboiul.

Năboi este o formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate între ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din plăcuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zăpadă.

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lână.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al râului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă râul, râul este înghețat pe toată lățimea, dar nu până la fund.

Debitele pentru această lună constituie:

         În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

media lunară în luna decembrie constituie  220 m3/s,

maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980),

minimul absolut –33.7 m3/s (16.12.1977).

După darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) maximul absolut constituie   782 m3/s  (04.12.1997), iar minimul absolut – 57.9 m3/s  (28.12.1984).

 Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari de la 98.0 m3/s (a.1984) până la 534 m3/s (a.1980).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

                  media lunară constituie 37.7  m3/s,  

                  maximul absolut – 290  m3/s   (11.12.2010),

                  minimul absolut – 9.59 m3/s (18.12.2012),

Debitele medii  lunare de apă variază în limite de la 14.7 m3/s  (a.2012) până la 84.0 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti–Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

 

norma   – 1.08 m3/s,

maximul absolut 20.4 m3/s (18.12.1981),

minimul absolut 0.11 m3/s (17-19.12.2016).

 

r. Răut – s. Jeloboc:

 

norma – 6.96 m3/s,

maximul absolut  84.8 m3/s (01.12.1981),

minimul absolut  0.072 m3/s (28-30.12.1957).

 

r. Ichel – s. Goian:

 

norma – 0.33 m3/s,

maximul absolut – 1.29 m3/s (31.12.1988),

minimul absolut – 0,00 m3/s(01-1.12.1993,2001).

 

r. Botna – or. Căuşeni:

 

norma – 0.63 m3/s,

maximul absolut 6.18 m3/s (23.12.1981),

minimul absolut 0.0 m3/s (anii 1950 – 1954, 1957, 1960).

 

r. Vilia – s. Bălăsinești:

 

norma – 0.44 m3/s,

maximul absolut – 3.82 m3/s (25.12.1981),

minimul absolut - 0,008 m3/s (23.12.1956).

 

Şef interimar al Centrului Hidrologic               Dinu Prepeliță