.

Caracteristica hidrologică a lunii decembrie  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe râurile Nistru şi Prut se menţine probabilitatea viiturilor pluviale, însă numărul lor comparativ cu luna noiembrie se micșorează cu 20-50%, pe râurile mici ale R. Moldova numărul viiturilor în această lună rămâne, ăn general, fără scimbări.   

Termenele timpurii ale începutului scurgerii năboiului de toamnă se atribuie la decada a III-ea a lunii deccembrie I-a decadă a lunii ianuarie.

Termenele medii de instalare a podului de gheață pe râurile din R. Moldova se atribuie la decada a III-ea a lunii decembrie I-a decadă a lunii ianuarie.

Primele fenomene de îngheț, de obicei, apar în cursurile de apă sau bazinele lacustre la temperaturi ale aerului apropiate de înghețarea apei (0 C).

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul rîului. Paralel cu gheața la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă.

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă rîul, rîul este înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund.

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), 

                   medii lunare în luna decembrie  constituie  220 m3/s, 

                   maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980),

                   minimul absolut 33.7 m3/s (16.12.1977).

După darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) maximul absolut constitue 782 m3/s  (04.12.1997), iar minimul absolut 57.9 m3/s  (28.12.1984).

 Debitele  medii  lunare  de  apă  pentru  toată  perioada de  observaţii  variază  în  limite  mari  de la 98,0 m3/s (a.1984) pînă la 534 m3/s (a.1980).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                     medii  lunare constituie 37.7  m3/s,  

                     maximul   absolut  290  m3/s   (11. 12. 2010),

                     minimul  absolut  9.59 m3/s (18.12.2012),

Debitele     medii   lunare    de  apă   variază    în   limite    de    la   14.7 m3/s   (a.2012)   pînă  la  84.0 m3/s (a.2010).

 Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma    1.08 m3/s,

maximul absolut 20.4 m3/s (18.12.1981),

minimul absolut 0.11 m3/s (17-19.12.2016).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma  6.96 m3/s,  

maximul absolut  84.8 m3/s (01.12.1981),

minimul absolut  0.072 m3/s (28-30.12.1957).

 

r. Bîc or. Chişinău:

 

norma 0.78 m3/s,

maximul absolut 10.9 m3/s (02.12.1981),

minimul absolut  0.006 m3/s (18.12.1968).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma  0.63 m3/s,

maximul absolut 6.18 m3/s (23.12.1981),

minimul absolut 0.0 m3/s (anii 1950 1954, 1957, 1960).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma 0.44 m3/s,

maximul absolut 3.82 m3/s (25.12.1981),

minimul absolut - 0,008 m3/s (23.12.1956).

 

 

Şef interimar al Centrul Hidrologic              V. Gherghelegiu