Dare de seamă despre rezultatele cercetărilor hidrologice de teren efectuate

                   pe r. Nistru, sectorul or. Vadul-lui-Vodă s. Şerpeni din 04-04-2006

 

       În legătură cu topirea zăpezilor din cursul superior al rîurilor Nistru şi Prut (Ucraina) la data de 27 martie au început apele mari de primăvară.

      Pe rîul Nistru, în lacul de acumularea Dnestrovsk a început retransformarea scurgerii apelor mari de primăvară aşteptate. De la 30 martie a crescut volumul deversărilor pînă la 300 m3/s, iar apoi deversările maxime au alcătuit 1400 m3/s, fapt ce a condiţionat creşterea nivelului apei în aval, pe teritoriul Republicii Moldova. După în registrarea deversărilor maxime de apă din lacul de acumulare Dubăsari la data de 04.04.2006 s-a efectuat o cercetare hidrologică de teren pe sectorul or. Vadul-lui-Vodă s. Şerpeni.

      Pe tot traseul studiat s-a depistat nivel înalt al apei, izolat cu revărsări în luncă. La or. Vadul-lui-Vodă sectorul de plajă este aproape complet inundat, unele construcţii aflate în locurile joase de luncă sunt inundate. Pădurea de pe malul Nistrului parţial este în apă.

       La s. Dubăsarii-Vechi malurile rîului sunt destul de înalte şi doar unii copaci se află în apă. Revărsări de apă în luncă nu s-au observat.

       La s. Şerpeni apa pătrunde în lunca rîului doar în cele mai joase locuri. Revărsări esenţiale peste terenurile agricole nu s-au depistat.

   Toată informaţia este documentată prin imagini foto.

 

                                    Şef Direcţie Hidrologie           Ludmila Serenco 

 

Plaja subinundată din Vadul lui Vodă Plaja subinundată din Vadul lui Vodă

 Copaci în apă pe malul Nistrului (Vadul lui Vodă) Copaci în apă pe malul Nistrului (Vadul lui Vodă)

Drum inundat la Dubăsarii VechiDrum inundat la Dubăsarii Vechi Apă revărsată peste grindul natural al r.Nistru Apă revărsată peste grindul natural al r.Nistru
Pădurea Şerpeni Pădurea Şerpeni Capul de pod Şerpeni Capul de pod Şerpeni