.

Caracteristica hidrologică a lunii ianuarie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna ianuarie reieșind din condițiile meteorologice din punct de vedere hidrologic se caracterizează prin formarea continuă a formațiunilor de gheață pe obiectele de apă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În comparație cu luna decembrie unde au fost observate formațiuni de gheață (gheață la mal, năboi, zăpadă în apă, zaiul și altele) apare pod de gheață compact.

Pod de gheață compact strat de gheaţă,  care acoperă de la un mal la altul suprafaţa unei ape curgătoare sau a unui lac. Se formează în perioadele când temperaturile negative persistă timp îndelungat. Perioada de existență a podului de gheață depinde de durata și regimul de temperatură a iernii, caracterul bazinului de apă, precum și de grosimea stratului de zăpadă de pe gheață.

În unele cazuri de încălzire a vremii are loc fenomenul de moină.

Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de zăpadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului.

Conform datelor observaţiilor multianuale, în luna ianuarie în râurile Nistru şi Prut se produc viiturile de iarnă.

Debitele   pentru  aceasta   luna   constituie:

În râul Nistru (postul hidrometric Hruşca),

                       media lunară în luna ianuarie constituie 232 m3/s;

                       maximul absolut constituie 1190 m3/s (06.01.1982);

                       minimul absolut - 35,4 m3/s (04.01.1977).   

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1190 m3/s (06.01.1982), iar minimul absolut 61,6 m3/s (03.01.1985).          

Debitele medii lunare de apă variază între 94,5 m3/s (a.1984) şi 389 m3/s (a.2011).

 

  În râul Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                       media lunară constituie 37,4 m3/s;

                       maximul absolut 716 m3/s (30.01.2002);

                       minimul absolut 7,30 m3/s (26.01.2004).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 11,4 m3/s  (a.2004) pînă la 80,1 m3/s (a.2011).

Lacul de acumulare Costeşti Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma 1,03 m3/s,

maximul absolut  32,9 m3/s (31.01.1977),  

minimul absolut -  0,13 m3/s (25-28.01.2018).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma 7,11 m3/s,

maximul absolut  82,8 m3/s (31.01.1977),

minimul absolut  -   0,36 m3/s (21-23.01.1958).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma  0.37 m3/s,    

maximul absolut  1.22 m3/s (01.01.1989), 

minimul absolut  0,00 m3/s(01-17.01 2002).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma 0,68 m3/s,

maximul abso6lut 7,49 m3/s (30.01.1953),

minimul absolut - 0,0 m3/s (anii 1949-1952, 1955, 1962, 1963).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma 0.48 m3/s,

maximul absolut 23,4 m3/s (21.01.1965),

minimul absolut - 0,002 m3/s (15.01 1957).

 

 

Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi