.

Caracteristica hidrologică a lunii aprilie  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

Luna aprilie  este caracterizată ca luna Apelor Mari de Primăvară şi eliberării complete de gheaţă a râurilor.

Acestei luni se atribuie termenele tîrzii ale apariţiei debitului maxim de apă al perioadei Apelor Mari de Primăvară şi sfârşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară. Însă, în unii ani, sfârşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară în râurile Nistru şi Prut se înregistrează în prima decadă a lunii mai (anii 1969, 1973, 1983, 1988, 1991, 2006) şi în decada a treia a lunii mai (anii 1962, 1963 1976).

La mijlocul lunii aprilie are loc Deversarea Ecologică, care se manifestă pînă la mijlocul lunii mai. Această viitură este necesară pentru menţinerea florei și faunei în cursul inferior a r.Nistru.

În anii cu termeni timpurii ale sfârşitului  perioadei Apelor Mari de Primăvară numărul viiturilor pluviale în râurile Nistru şi Prut creşte cu 30 40 % faţă de luna martie. În râurile mici ale R. Moldova, numărul lor descreşte cu 20 - 40 %.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru    postul   hidrometric   Hruşca  (anii 1968 - 2020) 1969  (246 %), 1976 ( 224 %), 1980 ( 233 %), 2006 (204 %), 2013 (196%) din  normă.

- r.Prut     postul  hidrometric  Şirăuţi  (anii 1990 - 2020) 1999 (182 %),  2006 (215 %),  2008  (174 % din normă), 2013 (189%).   

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru    postul  hidrometric  Hruşca  (anii  1968 - 2020) 1972, 1974, 1986 (37.9 %), 1987 (27.5 %), 1989, 1999, 2007, 2011 (58.1 %), 2016 (51.4%), 2020 (29,4%) din normă.       

- r.Prut     postul  hidrometric  Şirăuţi  (anii 1990 - 2019) 1990, 1991, 1994, 1996 (38,4 %), 2001, 2004, 2007 (36,7 %), 2009 ( 55,0 %), 2016 (51,3%), 2020 (43,9%) din normă.

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

          medii lunare constituie 432 m3/s;

          maximul absolut constituie 2570 m3/s (05.04.1969);

          minimul absolut 83.5 m3/s (10.04.2018).

         Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1530 m3/s (17.04.2013);

          minimul absolut 85.2 m3/s (01.04.2016).          

Debitele medii lunare de apă variază între 126 m3/s (a.1987) şi 1130 m3/s (a.1969).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

          medii lunare constituie 117 m3/s;

          maximul absolut 1270 m3/s (19.04.1996);

          minimul absolut 31.7 m3/s (19.04.1990).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 41.8 m3/s (a.2007) până la 245 m3/s (a.2006).

 Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma 1.84 m3/s,

maximul absolut  35.8 m3/s (02.04.1980), 

minimul absolut -  0.13 m3/s (13.04.1974).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma 8.93 m3/s,

maximul absolut  419 m3/s (06.04.1969),

minimul absolut  -   0.28 m3/s (19.04.1959).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma 0.71 m3/s,

maximul absolut 16.5 m3/s (17.04.2017), 

minimul absolut 0.035 m3/s(30.04.2001, 2016).

 

   

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma 0.91 m3/s,

maximul absolut 15.2 m3/s (08.04.1980),

minimul absolut 0.00 m3/s (12,14-30.041951; 07-30.04.1952; 15-19.04.1953; 10-30.04.1954, 04.04.1959).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma 0.73 m3/s,

maximul absolut 41.4 m3/s (02.04.1969),

minimul absolut 0.008 m3/s (29.04.1957).

.

 

 

                                       Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi