.

Caracteristica hidrologică a lunii mai

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale.

Viitură pluvială  creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torențiale.

Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunii aprilie cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune în aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții naturale de viață pentru ecosistemele existente.

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne aceeaş.

Din punct de vedere a volumului scurgerii anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2021) 1970(230%), 1978(153%),1989(200%),2005 (153%), 2008 (162 %), 2019 (190%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021) 1991 (214%), 1996 (145%),  1998 (218%), 2010 (173%), 2019 (261%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2021)  1968,1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 ( 53,2%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021) 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 ( 52,0%), 2018 (41,4%).

 

Debitele pentru aceasta lună constituie:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie 357 m3/s;

                                                                 maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

                                                                 minimul absolut  72.0 m3/s (14.05.2018).

 

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut  72.0 m3/s (14.05.2018).          

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), medii lunare constituie 117 m3/s;

                                                                maximul absolut  1980 m3/s (22.05.1998);

                                                                minimul absolut  26.4 m3/s (30.05.2000).

 

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42.5 m3/s (a.2000) pînă la 305 m3/s (a.2019).

Lacul de acumulare Costeşti Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma  1.06 m3/s,

maximul absolut  13.3 m3/s (08.05.2005), 

minimul absolut -  0.14 m3/s (31.05.2015).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma  6.35 m3/s,

maximul absolut  98.6 m3/s (14.05.1981),

minimul absolut  -   0.20 m3/s (17.05.1959).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma  0.47 m3/s,

maximul absolut  13.4 m3/s (29.05.1991), 

minimul absolut  0.020 m3/s(02-04,06-08, 11.05.2010).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma  0.77 m3/s,

maximul absolut  23.8 m3/s (25.05.1973),

minimul absolut  0.0 m3/s(3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma 0.50 m3/s,

maximul absolut 16.6 m3/s (20.05.1959),

minimul absolut 0.008 m3/s (31.05.1958).

 

 

                                  Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi