.

Caracteristica hidrologică a lunii august

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna august se  caracterizează ca perioada cu nivelul  scăzut al apei pe întreg  teritoriul  țării. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpați din Ucraina  cât și pe teritoriul  Republicii Moldova.

Etiajul- este faza  regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 10 zile.

 Nivelurile minime de apă de obicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august  se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în râul Prut  îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de înclinare e mare.

Regimul scurgerii  apei în  râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

  Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2021) 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233 %).

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2021) 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din normă),

2010 (175 % din normă) și 2018 (152%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2021) 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%), 2019 (60,8%), 2020 (51,1%), 2021(63,8%) .

Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2021) 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 (28,6%), 2019 (43,9%), 2021(51,3%) ..

Debitele medii   pentru  aceasta   luna   constitue:

  În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 309 m3/s;

maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut 101 m3/s (15.08.2018).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

 minimul absolut 101 m3/s (15.08.2018).          

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3/s (a.1985) şi 791 m3/s (a.1980).

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 78.4 m3/s;

maximul absolut 1820 m3/s (21.08.2005);

minimul absolut 16.0 m3/s (29.08.2012).

Debitele   medii   lunare   de   apă  variază  în  limitele  de  la  22.2 m3/s   (a. 2015)  pînă  la 268 m3/s (a.2005).

Lacul de acumulare Costeşti Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma                   0.82 m3/s,

maximul absolut  9.63 m3/s (13.08.1974), 

minimul absolut    0,064 m3/s (31.08.2016).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma                   4.78 m3/s,

maximul absolut  109 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut     0.00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1957).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma  0.33 m3/s,

maximul absolut  28.0 m3/s (19.08.2005), 

minimul absolut  0.00 m3/s(01-31.08.1993, 2001).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma                0.58 m3/s,

maximul absolut 25.7 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut  0,00 m3/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959,

               18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma                 0.44 m3/s,

maximul absolut 24.3 m3/s (20,21.08.1972),

minimul absolut  0.001 m3/s (3,4.08.1957).

 

 

 

                            Şef interimar al Centrului Hidrologic               Dinu Perepeliță