.

Caracteristica hidrologică a lunii iulie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente  pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale  în această lună se micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul  este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu  regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric  Hruşca  (anii 1968-2021) 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021)1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%), 2018 (164%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2021) 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 , 2012 (49,2%), 2017 (44,4%), 2019 (49.0%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2021)  1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007,  2012 (17,7%), 2013 (38,8%),  2015 (28,3%) și 2016 (35,5%), 2017 (30,3%), 2019 (49.6%).

Debitele   pentru  această   luna   constituie:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

                      media lunară constituie 347 m3/s;

                      maximul absolut constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

                      minimul absolut 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

                     minimul absolut 106 m3/s (09.07.2019).          

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                      media lunară constituie 113 m3/s;

                      maximul absolut 4090 m3/s (28.07.2008);

                      minimul absolut 17.0 m3/s (24,25.07.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21.9 m3/s (a.2012) până la 539 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

 

norma                0,98 m3/s,

maximul absolut  21,3 m3/s  (06.07.1991), 

minimul absolut    0,074 m3/s (24.07 1994).

 

r. Răut s. Jeloboc:

 

norma                 8,39 m3/s,

maximul absolut    449 m3/s (06.07.1991)

minimul absolut     0,23 m3/s (05,06.07.1958).

 

r.Ichel s.Goian:

 

norma                0.45 m3/s,

maximul absolut  11.3 m3/s (23.07.1991), 

minimul absolut   0.00 m3/s(05-31.07.1993).

 

r. Botna or. Căuşeni:

 

norma                 0.78 m3/s,

maximul absolut  104 m3/s (11.07.1955),

minimul absolut   0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

 

r.Vilia s.Bălăsinești:

 

norma                0.72 m3/s,

maximul absolut 349 m3/s (13.07.1969),

minimul absolut 0.004 m3/s (29.07.1957).

 

 

 

                                  Şef al Centrului Hidrologic                A. Coronovschi