.

Caracteristica hidrologică a lunii noiembrie  
teritoriul
 Republicii Moldova

 

Luna noiembrie se caracterizează prin menținerea etiajului de toamna în râurile Republicii Moldova. Etiajul de toamna  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpații din Ukraina  cât și pe teritoriul  țării.

În luna noiembrie se observă apariţia primelor formațiuni de iarnă: gheață la mal si gheață plutitoare; în râurile mici ale republicii în prima decadă, în râurile Nistru şi Prut în decada a doua a lunii.

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul râului. Paralel cu gheață la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate între ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zăpadă.

Zăpadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lână.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al râului se formează zaiul.

Anii cu scurgere mare (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2019) 1974, 1980, 1981, 1992, 1998.

Anii cu scurgere mare (peste 140 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2019) 1991, 1992, 1995, 1998.

Anii cu scurgere mică (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2019) 1969, 1973, 1977, 1983,1984, 1986, 1987, 2003, 2018(52,2%), 2019 (59.0%).

- r.Prut  postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2019) 1993 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 (54.4%), 2018 (59,9%), 2019 (37.9%).

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

           medii lunare constituie 251 m3/s,

           maximul absolut constituie 1190 m3/s (07.11.1974),

           minimul absolut 70.0 m3/s (02.11.1986).

          Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 882 m3/s (06.11.1992),

          minimul absolut 70.0 m3/s (02.11.1986).          

Debitele medii lunare de apă variază între 103 m3/s (a.1984) şi 694 m3/s (a.1974).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

          medii lunare constituie 46.4 m3/s;

          maximul absolut 468 m3/s (19.11.1995),

          minimul absolut 11.2 m3/s (30.11.1993).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17.6 m3/s  (a. 2011) până la 96.8 m3/s (a.1998).

 Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 1.29 m3/s,

maximul absolut  15.3 m3/s (03.11.1974), 

minimul absolut   0,097 m3/s (01,02.11.2016).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 6.62 m3/s,

maximul absolut  92.0 m3/s (30.11.1981)

minimul absolut     0.18 m3/s (03,04.11.1961).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0.51 m3/s,

maximul absolut 7.40 m3/s (26.11.1972), 

minimul absolut 0.018 m3/s(28-30.11.2009).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0.64 m3/s,

maximul absolut 9.65 m3/s (27.11.1972),

minimul absolut 0,00 m3/s (a.1950-54, 1959, 1961).

r.Vilia s.Bălăsinești:

norma 0.44 m3/s,

maximul absolut 12.7 m3/s (03.11.1974),

minimul absolut 0.006 m3/s (13.11.1956).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac