Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                  

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Indicatori de calitate a mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

Indicatori de calitate a mediului

 

Grupul Comun de Lucru pentru Indicatorii de Mediu (Comitetul Politicii de Mediu, UNECE) a elaborat un șir de recomandări privind producerea și deseminarea on-line a 8 indicatori de mediu,care sunt produși de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat:

 

  Indicatorul A2 „Calitatea aerului atmosferic în localitățile urbane”;

  Indicatorul C10 „CBO5 și concentrația de amoniu în rîuri”;

  Indicatorul C11 „Concentrația de nutrienți în apele dulci”.

 

Conform solicitării Grupului de Lucru, a Comitetului pentru Politică de Mediu a UNECE, SHS a completat tabelele în format excell cu informația pentru anii 1992-2017 pentru indicatorii menționați mai sus și sunt plasate pe saitui Serviciului, care vor fi actualizate sistematic.

 

 

 

 

    

      

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite